Ovocím modlitieb je uzdravovanie vzťahov v rodinách, na pracovisku i vo farnosti

Ovocím modlitieb je uzdravovanie vzťahov v rodinách, na pracovisku i vo farnosti

Skupinky Modlitieb matiek sú súčasťou mnohých farností u nás. Radi by sme vám o nich povedali viac, preto sme koordinátorke Modlitieb matiek (ďalej MM) na Slovensku, Jane Pajanovej, položili niekoľko otázok.

Povedali by ste nám v krátkosti o histórii hnutia MM?

V roku 1995 napísala skupina kresťanov v Anglicku brožúrku s názvom: „Čo to robíme našim deťom?“ Bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v Anglicku, ale aj inde vo svete. Autori brožúrky nechceli, aby ich deti a vnúčatá vyrastali v krajine plnej neprávostí. Brožúrku dali všetkým členom parlamentu v Snemovni lordov a pre niektorých to bolo naozaj ťažké čítanie. Naša zakladateľka Veronica Williams vnímala, že to nestačí. Že treba robiť niečo viac.

V tom istom roku na katolíckej charizmatickej konferencii vo Walsinghame Sandra (Veronicina švagriná) počula v noci hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Pre Veronicu to bolo znamenie, na ktoré čakala. To „viac“ mala byť modlitba. Dohodli sa, že sa budú jeden mesiac každý deň modliť desiatok radostného ruženca: „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby spoznali Božiu vôľu.  Počas toho mesiaca dostala Veronica od Pána Ježiša usmernenia pre Modlitby matiek.

Za necelé dva roky sa Modlitby matiek bez akejkoľvek reklamy rozšírili do mnohých krajín sveta. Pán Ježíš sám posielal nové a nové matky a vytváral nové skupinky. Nikoho nepozývali, nič neorganizovali. Išli len tam, kam ich pozvali.

Ako sa dostalo hnutie na Slovensko?
Veronica napísala celej svojej rodine a známym list o MM. Medzi známych patrila aj vtedy slobodná, mladá žena Mária Kičinová z Bratislavy.

Ako ste sa k Modlitbám matiek dostali Vy? Čo Vás na hnutí oslovilo?
V roku 1993 sa nám narodilo šieste dieťa a začiatkom nasledujúceho roku nám ochorel dvojročný syn na rakovinu. Prežívala som veľmi ťažké obdobie plné strachu a neútechy. V tom čase som sa spoznala s Máriou Kičinovou a chodila som ju raz za čas navštíviť, keď som potrebovala modlitbu. Bolo to aj vtedy, keď dostala prvý list o MM od Veronicy z Anglicka. Najviac sa ma dotkli slová, že nemusím nič organizovať, nič sľubovať, k ničomu sa zaväzovať. A stačia len dve mamy, ktoré si dôverujú a stretávajú sa raz do týždňa vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu… Tak som to vtedy potrebovala.

Aký  vymodlený zázrak alebo situácia Vás najviac zasiahla? 

Bolo to asi pol roka po začatí našich MM. Bola som so synom na kontrole na onkológii na Kramároch. Keď som niesla röntgenový snímok do ambulancie, zastavila som sa pri okne, aby som si ho pozrela. A v tom momente som pochopila, že nie je dôležité, kedy môj syn zomrie. Najdôležitejšie je, aby mal otvorené nebo, keď bude odchádzať z tohto sveta.  Pochopila som v tom okamihu, že Ježiš miluje môjho syna oveľa viac ako ja. A do môjho srdca prišiel pokoj, ktorý vyhnal strach a priniesol novú nádej.

Ako sa to vyvinulo potom s Vašim synom?

Uzdravil sa a pred dvomi rokmi mal svadbu.

Môžete sa s nami podeliť  aj o ďalšie zázraky plynúce z modlitieb?

Najväčšie zázraky, ktoré vnímam, sa dejú v srdciach mám, ktoré sa modlia v MM. Je veľkou výsadou a darom sledovať, ako mamy duchovne rastú, ako sa učia dôverovať Bohu a odovzdávať nielen svoje deti do Ježišových rúk, ale aj každodenné situácie svojho života. Ovocím takéhoto života je uzdravovanie vzťahov v rodinách, na pracovisku, vo farnosti.

Čo je Komunita Útecha?

Komunita Útecha bola utvorená Božou rukou. Veriaci manželia mám, ktoré sa už modlili v MM, sa pýtali, aká je ich úloha v MM. Ženy odchádzali modliť sa aj za ich deti. Preto sa v Komunite sv. Jozefa  spolu modlili a prosili o svetlo. Tak vznikla Denná modlitba otcov a po nej prvá skupina Modlitieb otcov, ktorú založil Veronicin brat Maurice, manžel Sandry a otec ôsmich detí.

Komunita Útecha má tri hnutia: Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery. Máme rovnakú spiritualitu, ale existujeme úplne samostatne.

Môžete viac priblížiť hnutie Deti viery?

Hnutie Deti viery je jedným z troch častí Komunity Útecha. Podobne, ako sa modlia mamy z MM a otcovia z MO v malých skupinkách, modlia sa aj deti. Skupinky Deti viery sú rozdelené do dvoch kategórií: malé deti do 11 rokov a veľké od 11 rokov.

Deti sprevádzajú modlitbou a usmerňujú mamičky, ktoré príjmu túto službu. Veľké deti nad 15 rokov sa môžu modliť aj samé. Deti po prečítaní Svätého písma kreslia, alebo zahrajú scénku o tom, čo čítali. Spiritualita Deti viery je taká istá ako MM a MO. Bližšie informácie môžete získať na adrese: detiviery@gmail.com

Akým spôsobom fungujete? Kde na Slovensku máte svoje pobočky/kaplnku?

Mamičky sa modlia v malých skupinkách (2 – 8 matiek), raz do týždňa v ten istý deň aj hodinu. Najlepšie je, keď sa modlia vo svojich domovoch. Domy, kde sa mamy modlia MM, sú pod zvláštnou ochranou. Na Slovensku máme v Bratislave Petržalke komunitný dom Útechy. Tam máme aj našu kaplnku.

Stretávajú sa niekedy aj viaceré skupiny mamičiek na spoločných stretnutiach? Ak áno, ako prebiehajú také stretnutia?

Mamičky sa môžu stretávať každý štvrťrok na modlitebnom trojdní MM, ktoré je pripomienkou Veľkonočného trojdnia. Raz do roka môžu prísť na veľké stretnutie MM do Svitu, ktoré je duchovnou obnovou pre mamy z MM   z celého Slovenska.

Čo má urobiť žena mamička, ktorá by sa chcela tiež modliť za svoje deti a rodiny?

Ak mamička – fyzická, alebo duchovná – vníma, že sa chce modliť za deti, môže napísať na našu mejlovú adresu info@modlitbymatiek.sk a my jej pošleme podrobnejšie informácie o tom, ako sa môže zapojiť do skupinky MM, alebo vytvoriť skupinku novú. Odporúčame všetkým mamičkám, ktoré túžia pripojiť sa k MM, modlitbu tretieho desiatku radostného ruženca: „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila,“ alebo ľubovoľnú inú modlitbu na ten úmysel počas jedného mesiaca.

Celoslovenské stretnutie vo Svite