Kardinál Korec prijal predsedu FKI

Kardinál Korec prijal predsedu FKI

Ján Chryzostom kardinál Korec a František NeupauerDňa 14. mája 2012 navštívil František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) J. E. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Otec kardinál sa zaujímal o doterajšiu činnosť predsedu FKI ako aj o činnosť fóra a poukázal na dôležitosť spomienky na tých, ktorí trpeli v čase komunizmu. V priateľskom dialógu odkrývali minulosť i súčasnosť FKI, hovorili o činnosti laikov a skrytej cirkvi v minulosti, nevyhnutnosti zastávať a hájiť hodnotu rodiny o čo sa FKI usiluje cez celoslovenské zastrešenie Dňa rodiny. „Veľmi si vážim pozvanie otca kardinála na stretnutie. Som veľmi povzbudený jeho nehasnúcim životným elánom a láskyplným nasadením v službe Cirkvi v minulosti i v súčasnosti. Zároveň je pre mňa a FKI veľkým ocenením živý záujem otca kardinála o našu činnosť“ povedal predseda FKI a dodal: „V srdci mi neustále rezonujú slová otca kardinála, ktoré odzneli v závere stretnutia: „Nebojte sa byť hlasom laikov. Ste neustále v mojich modlitbách i všetci členovia FKI teraz, a ak si ma Pán povolá a dá mi tú milosť, tak aj vo večnosti.”