Organizátori Dňa rodiny v Bratislave hľadajú na máj dobrovoľníkov

Organizátori Dňa rodiny v Bratislave hľadajú na máj dobrovoľníkov

Bratislava 10. apríla (TK KBS) Medzinárodný deň rodín opäť oslávia i na Slovensku. Pri príležitosti svetového dňa sa chystajú v máji a júni akcie v desiatkach miest a obcí, ktorých cieľom je zviditeľniť, osláviť a podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.

Organizátori v Bratislave, ktorí chystajú podujatie na 11. mája, hľadajú v týchto dňoch aktívnych dobrovoľníkov. Ozvať sa môžu Michalovi Svetkovi (michal.svetko@gmail.com, 0908 900 002). Tí, ktorí by sa chceli zapojiť do Dňa rodiny v iných mestách, ako aj tí, ktorí by chceli zorganizovať podobné podujatie vo svojej obci či komunite a tak sa pridať k projektu Fóra kresťanských inštitúcii, môžu sa ozvať celoslovenskému koordinátorovi Dňa rodiny – Jozefovi Predáčovi (predac@fki.sk, 0903 982 097).

Deň rodiny poukazuje na dôležitosť autonómie rodiny, úlohu manželstva a princíp subsidiarity, ktorý hovorí, že rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu. Vo svete sa slávi medzinárodný deň rodiny 15. mája. Rozhodlo o tom Valné zhromaždenie OSN (20.septembra 1993), ktoré každoročne vydáva aj posolstvo k Medzinárodnému dňu rodín. História slovenského Dňa rodiny je spojená s rokom 2009, kedy sa rodiny prvýkrát stretli v Bratislave. Odvtedy sa rozšíril na celé územie Slovenska. Tento rok je zatiaľ istých jedenásť miest, ďalšie zrejme pribudnú v ďalších dňoch.

TK KBS informoval Jozef Predáč