Pripravujeme púť k hrobu sv. Cyrila

Pripravujeme púť k hrobu sv. Cyrila

Púť do RímaFórum kresťanských inštitúcií už po tretí krát organizuje púť hnutí a združení do večného mesta, ktorá sa uskutoční od 10.februára do 15.februára 2012.

Prichádzame k hrobu apoštolov národov i muža, ktorý spolu so sv. Metodom odovzdal našim predkom náuku a dar viery. Vatikán ponúka miesto na stretnutie s univerzálnou Cirkvou. V tomto roku sa stretneme s predsedom Pápežskej rady pre laikov, ako aj so zástupcami hnutí a združení pri Konferencii biskupov Talianska.  Na púti budeme prosiť za dar živej viery a novej evanjelizácie pre nás, naše rodiny, spoločenstvá, Slovensko.  Neobíjdeme ani slovenské stopy v Ríme. V brožúrke, ktorú dal láskavo k dispozícii FKI ako voľne stiahnuteľný materiál na nekomerčné účely ich priblížuje Pavol Demeš, za čo sme mu úprimne vďační.
Presný program púte vrátane formy dopravy, miesta ubytovania a ceny bude zverejnený v priebehu decembra.  Počet miest je limitovaný. Svoj záujem o účasť na púti  dajte vedieť vyplnením elektronickej prihlášky alebo vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním mailom na adresu: info@fki.sk, prípadne zaslaním na poštovú adresu: Fórum kresťanských inštitúcií; Gorkého 15; 811 01  Bratislava