Zástupcovia FKI s biskupom Sečkom o Dni rodiny na Spiši

Zástupcovia FKI s biskupom Sečkom o Dni rodiny na Spiši

S biskupom Štefanom Sečkom o Dni rodiny, 14. apríla 2014V pondelok 14. apríla sa uskutočnilo sa na Spišskej Kapitule pracovné stretnutie zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) so spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom o Dni rodiny 2014 v Spišskej diecéze. Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor projektu Deň rodiny 2014, biskupa informoval, že v diecéze rastie počet prihlásených miest, ktoré sa zapoja do organizovania podujatia. Zároveň mu predstavil Pavla Streža a Petra Marettu, ktorých prizval ako osoby zodpovedné za prípravu a realizáciu Dňa rodiny v Dolnom Kubíne (18. 5.) a Námestove (21. 6.). V diecéze sa ešte do projektu, ktorý koordinuje FKI, zapoja v Poprade (18. 5.), Hruštíne (24. 5.), v Lendaku (25. 5.), v Liesku (1. 6) a Plavnici (27. 7.).

“Deň rodiny má ambíciu vytvoriť pre zúčastnené rodiny a jednotlivcov nielen príjemné spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie, ale aj prispieť k obnove vzťahov v tých rodinách, kde sa vytráca vzájomné porozumenie a láska,” povedal Jozef Predáč, ktorý zároveň biskupa Sečku a vdp. Róberta Neupauera, povereného pastoráciou rodín v Spišskej diecéze, požiadal o povzbudenie kňazov diecézy k tomu, aby sa zapojili do programu Dňa rodiny, či už homíliami alebo katechézami, slávením svätej omše za rodiny a zúčastnením sa verejného podujatia Dňa rodiny v najbližšom meste, ak vo svojej obci takéto podujatie organizovať nebudú. Celoslovenský koordinátor zároveň biskupa Sečku pozval zúčastniť sa na tomto podujatí v nedeľu 18. mája v Dolnom Kubíne.

“Ak sa mi podarí, prídem, v tento deň totiž budem birmovať. Ak by som neprišiel, príde biskup Andrej alebo generálny vikár”, zareagoval na pozvanie biskup Štefan a skonštatoval, že projekt Deň rodiny pozná a podporuje od jeho vzniku. Zdôraznil, že ak má byť naplnený spoločenský a duchovného rozmer podujatia, ktoré FKI organizuje v spolupráci s občianskymi združeniami, cirkvou a miestnou samosprávou, je veľmi dôležité prizvať a zaangažovať aj miestnych kňazov, k čomu budú povzbudení aj zo strany biskupstva.

Robert Neupauer informoval prítomných o tom, že v priebehu mája sa uskutočnia viaceré formačné a vzdelávacie aktivity pre manželov a snúbencov, ktoré dobre zapadajú do sprievodných aktivít Dňa rodiny, ako napr. ďalšia katechéza pre manželov o Teológii tela Jána Pavla II. v Spišskej Novej vsi v nedeľu 18.mája. V ďalšej časti stretnutia Katarína Hulmanová predstavila otcovi biskupovi Deň boja proti chudobe a aktivity FKI v sociálno-charitatívnej oblasti a zaujímala sa o možnosť prezentácie združení a iniciatív, ktoré FKI zastrešuje na púti v Levoči.

Tí, ktorí by chceli zorganizovať Deň rodiny vo svojej obci či komunite a tak sa pridať k projektu Fóra kresťanských inštitúcii ešte tento rok (alebo v budúcnosti), môžu sa ozvať celoslovenskému koordinátorovi Dňa rodiny – Jozefovi Predáčovi (predac@fki.sk, 0903 982 097).