Manželia Ďurikovičovci a Ján Benček in memoriam získali ocenenie FKI

Manželia Ďurikovičovci a Ján Benček in memoriam získali ocenenie FKI

Fórum kresťanských inštitúcií už tradične okolo 17. novembra zvoláva svoje valné zhromaždenie. Ani tento rok to nebolo inak. Na pracovnej časti sa zúčastnilo 30 zástupcov rôznych kresťanských organizácií. Zhodnotili uplynulú a naplánovali budúcu činnosť na najbližší rok. Budú pokračovať a ďalej rozvíjať pomaly už tradičné projekty Deň rodiny, Kresťan na vidieku, Veľtrh sociálnych aktivít a Sviečky ešte nedohoreli (pripomienka aktualizujúca výročie Sviečkovej manifestácie). Zároveň budú uskutočňovať aj stretnutia v rámci sekcií, teda organizácií, ktoré sa zaoberajú určitými špecifickými oblasťami.

V najbližšej dobe to bude misijno-humanitárno-rozvojová sekcia a sekcia pre vzdelávanie, deti, mládež a dobrovoľníctvo. V rámci cyklického obmieňania členov predsedníctva bol na tri roky zvolený, resp. znovuzvolený Martin Lauko (Združenie kresťanských seniorov) a kňaz Branislav Kožuch (OZ VIAC). Valné zhromaždenie v uznesení podporilo občiansku iniciatívu k orgánom EÚ, aby urýchlene pomohli vyriešiť problém mandátu Miriam Lexmann v Európskom parlamente. Taktiež poverilo predsedníctvo rokovať s vládou, resp. ministrami ohľadne spoluúčasti nominantov FKI pre realizácii politiky súdržnosti EÚ v podmienkach SR po roku 2020.

Večer sa za prítomnosti asi 70 hostí uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktorého cieľom bolo odovzdanie ocenenia Vy ste svetlo sveta manželom Ďurikovičovcom, zakladateľom Hnutia kresťanských rodín a Jánovi Benčekovi in memoriam, zakladateľovi Združenia kresťanských seniorov.

Laudatio na ocenenú manželskú dvojicu predniesol Karol Husár, ich dlhoročný spolupracovník. Vyzdvihol, že Ďurikovič bol dobrý žiak Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho a všetky svoje sily spolu s manželkou Máriou venovali budovaniu malých rodinných spoločenstiev a ďalších programov pre manželov a rodiny. V prípade Jána Benčeka prevzala ocenenie jeho dcéra Zuzana Birsel. Laudatio predniesol Jozef Mikloško. Vyzdvihol skromnosť, vytrvalosť a duchovnosť laureáta.

Odovzdávanie cien zarámoval eparcha Gréckokatolíckej eparchie Bratislava, Mons. Peter Rusnák. Pripomenul, že každý kresťan má byť svetlom na oslavu Boha Otca. A tak ako svetlo je na to, aby slúžilo iným, tak aj my máme napĺňať náš život službou našim bratom a sestrám. Ak niekoho staviame na svietnik, tak len preto, aby bol inšpiráciou a povzbudením pre druhých. Predseda FKI Tomáš Kuzár vyjadril vďaku početným hosťom, že prijali pozvanie na odovzdávanie tohto ocenenia a že spoločne môžeme prispievať k tomu, aby hlas kresťanov na Slovensku bolo lepšie počuť.

Atmosféru slávnostného večera doplnil herec a moderátor Štefan Bučko. O hudobný doprovod sa postaralo duo v zložení speváčka a klaviristky Andrieny Bartošovej a gitaristu Pavla Berezu. “Účastníci zažili silný večer naplnený cennými, povzbudivými spomienkami a krásnou hudbou. Rozchádzali sa s túžbou konať dobro ešte odvážnejšie v každom prostredí,” dodal za FKI Pavol Kossey.

Pavol Kossey