Hromadná pripomienka za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní

Hromadná pripomienka za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní

Fórum kresťanských inštitúcií podporuje hromadnú pripomienku za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní. Oceňujeme snahu Ministerstva spravodlivosti upraviť proces prípravy právnych predpisov osobitným zákonom. Predložený návrh má však zásadné nedostatky najmä vo vzťahu k zabezpečeniu účasti verejnosti v procese tvorby právnych predpisov. Odstránenie nedostatkov navrhuje hromadná pripomienka, ktorú môžete podporiť na stránke changenet.sk do piatku 15. mája 2015.