Barbarstvo ducha III: Cesta k slobode

Barbarstvo ducha III: Cesta k slobode

Barbarstvo ducha III. Cesta k slobodeV dňoch 21.-22. septembra 2012 sa v Bratislave uskutoční tretí ročník vedecko-didaktického seminára (nielen) pre učiteľov dejepisu. Seminár bude venovaný blížiacemu sa 25. výročiu Sviečkovej manifestácie, ako aj doznievajúcemu výročiu Charty 77.

Medzi vzácnymi hosťami budú členovia OPEN DOORS z Holandska, ktorí sa venujú pomoci prenasledovaným kresťanom vo svete. Tiež sa zaslúžili o dovoz tlačiarne, ktorá neskôr slúžila pre tlač samizdatu. Nebude chýbať odborný pohľad publicistov a historikov (Ján Šimulčík, František Neupauer) ako aj organizátorov manifestácie (František Mikloško).

Podrobný program zverejníme začiatkom septembra. Ubytovanie a stravu zabezpečuje organizátor podujatia. Účastnícky poplatok je 12 Eur.

Seminár pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií, OZ Nenápadní hrdinovia, Nadácia Konrada Adenauera spolu s ďalšími partnermi.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením online formulára. O potvrdení prihlášky budeme záujemcov informovať emailom.

Cyklus seminárov “Barbarstvo ducha” odštartovalo FKI v roku 2010 pri príležitosti 60. výročia likvidácie kláštorov v Československu. Prvý seminár s názvom Likvidácia duchovno-kultúrneho dedičstva komunistickým režimom absolvovali učitelia v zlikvidovanom františkánskom kláštore v Kremnici. Osobným svedectvom prispel aj Mons. Rudolf Baláž.

Anton Srholec a účastníci semináru vo Valticiach (2011)
Anton Srholec a účastníci semináru vo Valticiach (2011)

Počas druhého ročníka sa učitelia z úst odborníkov oboznámili so spôsobom stráženia štátnej hranice komunistického bloku. Na autentickom mieste v hraničnej Břeclavi a valtickom Múzeu železnej opony Anton Srholec a Tomáš Konc rozpovedali o svojich útekoch za slobodou a osobnej skúsenosti s prekročením štátnej hranice. Druhý ročník seminára sa konal pri príležitosti 50. výročia postavenia Berlínskeho múru. Seminár priniesol inovatívne pohľady na výučbu novodobých dejín a nové informácie, ktoré v učebniciach dejepisu chýbajú. “Osobné stretnutie s osobami, ktoré trpeli v dobe komunizmu u nás. Je to oveľa efektívnejšie, keď môžem žiakom povedať, že som sa s takýmto človekom stretla. Viac ich to citovo zasiahne. Tu už potom nejde len o dejepis (čiže im len predložiť fakty), ale aj o vychovávanie (empatiu),” zhodnotila prínos seminára jedna z učiteliek.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať emailom na seminar@fki.sk alebo telefonicky 0903 982 096 (František Neupauer).