Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

Poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur, ktorý účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka, sa s účinnosťou od 15. marca 2018 ruší. 1. februára bol 102 hlasmi poslancov NRSR schválený vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v rámci ktorého bol administratívny poplatok za cirkevný sobáš zrušený.
Zavedený bol na základe požiadavky ZMOS-u a matrikárov, ktorí pripomienkovali zákon o elektronickej verejnej správe z dielne podpredsedu vlády Pellegriniho.
 
Fórum kresťanských inšitúcií a CitizenGO označilii poplatok za diskriminačný. Spustili petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí. Minister vnútra na stretnutí s iniciátormi petície prisľúbil, že prostredníctvom pozmenňovacieho návrhu bude poplatok zrušený. 
 

Aktualizácia 22. januára: PODARILO SA!

Petícia v počte 19 138 podpisov bola odovzdaná ministrovi vnútra R. Kaliňákovi! Pán minister prisľúbil zrušenie diskriminačného poplatku, ideálne od 1.marca 2018!

Minister vnútra R. Kaliňák prijal v pondelok delegáciu Fóra kresťanských inštitúcií a platformy CitizenG0, aby spolu prediskutovali problém nových poplatkov za cirkevné sobáše. Minister vnútra bol prekvapený veľkou podporou verejnosti, nakoľko za 6 dní od spustenia petície ju podporilo takmer 20 000 občanov.

Robert Kaliňák sa po oboznámení s petíciou plne stotožnil s výhradami k poplatkom za cirkevné sobáše a povedal, že „napriek tomu, že tá suma nie je vysoká, ide o princíp. Ak štát chce podporovať základnú bunku štátu – vznik rodín, v žiadnom prípade by nemal rozlišovať, či ide o sobáš civilný alebo cirkevný.”

Minister súhlasil s tým, že “ľudia, ktorí sa rozhodnúť zobrať v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení.” a po dohode s iniciátormi petície, navrhol zrušenie poplatku, ktoré by malo byť účinné od 1 marca. Zákon o správnych poplatkoch sa zmení cez poslanecký návrh iného zákona, ktorý má MV SR v druhom čítaní už na najbližšej schôdzi NR SR.

Musím povedať, že sme sa na ministerstve stretli s veľkou ústretovosťou. A keď minister hovoril o tom ako vníma tento poplatok a rodinu, museli sme súhlasiť. Chceme sa za túto podporu veľmi pekne poďakovať, “ reagovala Miriam Kuzárová z platformy CitizenG0.

Ročne sa na Slovensku uzavrie 26 000 sobášov, z toho 12 000 je cirkevných. Poplatok sa do platnosti dostal cez zákon e-governmente realizovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a do novely bol vložený na základe pripomienky ZMOS. Združenie miest a obcí reflektovalo na požiadavky matrikárov. Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré zastupuje 60 členských organizácií, však tento poplatok vnímalo ako diskriminačný a následnej spustilo petíciu, ktorú v priebehu niekoľkýcho dní podpísalo takmer 20 000 ľudí.

Viac informácií.