Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

Fórum kresťanských inštitúcii sa pripája k manifestu, ktorý vznikol pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie. K manifestu sa môžete pripojiť aj Vy svojim podpisom. Odkaz Sviečkovej manifestácie si pripomenieme v nedeľu 25. marca o 18.00 Spomienkovým stretnutím pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave.

30 rokov od sviečkovej manifestácie

Ak odstránime spravodlivosť, zo štátov sa stanú iba lúpežné podniky. Veď i lupičská banda nie je nič iného iba štát v malom. (sv. Augustín, Boží štát)

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu. Týmto činom urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých.

Čo od nás vyžaduje odkaz sviečkovej manifestácie dnes?

Spravodlivosť pre všetkých

Túžime po spoločnosti, ktorá bude chrániť právo na dôstojný život pre každého, osobitne tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Dôstojnosť ľudského života však od nás vyžaduje pripravenosť brániť právo na život pre všetkých. Pre úplne všetkých: pre starých aj chorých, pre ľudí v sociálnej núdzi aj na okraji, pre všetkých nepohodlných a nechcených, vrátane nenarodených. Bez výnimky. Ak sme ľahostajní voči životu bezbranných a krehkých, ako sa ešte môžeme čudovať, že spoločenský život je plný hrubosti a cynizmu? Kým nebude chránený život každého človeka, nebude naša spoločnosť spravodlivá.

Odvahu pre život v slobode a pravde

Spravodlivú spoločnosť nedosiahneme, ak budeme po nej iba túžiť. Podobne ako pred 30 rokmi je potrebné osobne sa zasadiť za tento cieľ a manifestovať ho verejne. Nebuďme rezignovaní ani vystrašení. Nezmierme sa s nespravodlivosťou, aj keď tým ohrozíme naše domnelé istoty. Falošná sloboda starať sa len o seba a „robiť si, čo chcem“ končí spravidla v nude hedonistického konzumizmu, izolácii a odcudzenosti. Skutočná sloboda sa nebojí nasledovať naše najhlbšie túžby a sny. Rodí sa zo života v pravde a z najvnútornejšej lásky k Bohu, ktorá sa chce pričiniť o  dobro druhého aj za cenu vlastných obetí. Toto je sloboda, po ktorej všetci prirodzene túžime a ktorú aj kresťanská viera ponúka všetkým ako svoj vzácny dar.

Zodpovednosť za spoločné dobro na Slovensku

Buďme slobodní: zasaďme sa osobne za to, aby sme žili v krajine, na ktorú budeme právom hrdí a ktorú budeme môcť nazývať našou vlasťou. Skutočná politika a praví politici nepresadzujú záujmy jednej časti spoločnosti na úkor druhej, ale spravodlivo zlaďujú oprávnené záujmy všetkých a tak spoluvytvárajú spoločnosť založenú na solidarite, dôvere a občianskom priateľstve. Náš štát nesmie byť arénou rôznych klientelistických skupín a skupinových záujmov. Nesmie sa podieľať na nespravodlivosti ani vzbudzovať podozrenie, že nespravodlivosť chráni. Veď jeho úlohou je spravodlivosť nastoľovať a zasadzovať sa o spoločné dobro. Po takomto štáte túžime a chceme k nemu prispieť.

Pred tridsiatimi rokmi tisícky statočných občanov vydali svedectvo o živote a pravde. Vstúpili do zápasu za náboženské a občianske slobody. Ich príklad ovplyvnil dianie i v iných krajinách a významne prispel k porážke totality v Európe. Majme odvahu aj dnes nadviazať na ich odkaz. Vráťme demokracii jej mravný základ, ktorý bol pri jej zrode. Postavme sa za spravodlivosť pre všetkých. Prinesme Svetlo a Nádej tam, kde je tma.