Na sv. omši so Svätým otcom v Santa Marta delegáti Európskeho laického fóra

Na sv. omši so Svätým otcom v Santa Marta delegáti Európskeho laického fóra

Dnes sa začína v Ríme v Sassone v Inštitúte Il Carmelo študijné zhromaždenie Európskeho laického fóra. Il Carmelo sa zapĺňa mladými i staršími ľuďmi z celej Európy. Dnes predseda Európskeho laického fóra Peter Annegarn, generálna sekretárka hosťujúcej organizácie, Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, Paola Dal Toso, duchovný asistent CNAL Mons. Ugo Ughi a a ďalší 4 členovia pracovného výboru ELF mali príležitosť zúčastniť sa na rannej omši Svätého Otca v dome Santa Marta a osobne pozdraviť Svätého Otca.

Oficiálny program zhromaždenia začína o 17. hodine sv. omšou a medzinárodným večerom, kde sa predstaví kultúra a typické jedlá zo 17 krajín Európy, ktoré sú tu prítomné. Nasledujúci deň je program naplno venovaný študijnému zhromaždeniu. Na kľúčovú tému „Budúcnosť mladých z kresťanskej perspektívy“ sa pozrie dlhoročný predseda združenia nemeckej katolíckej mládeže, Dirk Tänzler, z pohľadu občianskeho. Z hľadiska sociálnej náuky Cirkvi predstaví tému Ellen van Stichel, výskumná asistentka Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku. O dobrých príkladoch v Európe porozpráva hovorkyňa COMECE Johanna Touzel. a svedectvo z Talianska prinesie Luisa Alfarano z Katolíckej akcie Talianska.

Slovensko momentálne je krajinou, kde pracuje sekretariát ELF a je plne zaangažované do vytvárania dobrých vzťahov a spolupráce medzi európskymi katolíckymi laikmi. V delegácii sú najmä angažovaní mladí ľudia zo všetkých kútov Slovenska.

K.Hulmanová