V Banskej Bystrici sa uskutočnilo celoslovenské hodnotiace stretnutie Dňa rodiny 2014

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo celoslovenské hodnotiace stretnutie Dňa rodiny 2014

Banská Bystrica, 18. júna 2014 – Za osobnej účasti zástupcov organizátorov Dňa rodiny z Banskej Bystrice, Trnavy, Nitry, Fóra kresťanských inštitúcií a konferenčného hovoru s organizátorkou Dňa rodiny v Košiciach sa v utorok popoludní uskutočnilo hodnotiace stretnutie 6. ročníka Dňa rodiny.

Do šiesteho ročníka Dňa rodiny, ktorý sa už tradične konal v duchu výzvy “aby deti otca mali, aby mali mamu, príď to povedať nahlas!” sa zapojilo svojimi aktivitami rekordných 33 miest. “Za šesť rokov, ktoré ubehli od celoslovenského Dňa rodiny v Bratislave, sa Deň rodiny dostal do povedomia širokej verejnosti a v mnohých mestách a farnostiach sa oslava prirodzenej rodiny založenej na manželstve muža a ženy stala už dobrou tradíciou. Podujatia sa stali obľúbenými pre rodiny, ponúkajú priestor a možnosti spoločne stráviť čas, zabaviť sa, ale aj duchovne sa obohatiť – a to sme chceli”– skonštatoval Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor Dňa rodiny 2014.

Zástupcovia z jednotlivých miest informovali ostatných o prípravách a priebehu podujatia, ktoré organizovali, nákladoch na realizáciu a ich krytí, ako a j o problémoch, ktoré riešili. Skonštatovali, že Deň rodiny v ich mestách bol vydareným podujatím a stretol sa s pozitívnym ohlasom verejnosti. Najvyššiu účasť – cca 5000 návštevníkov už tradične mal Deň rodiny v Nitre, v Košiciach povedalo Áno prirodzenej rodine približne 3000 ľudí, v Banskej Bystrici pod pamätníkom SNP aj napriek dažďu bola účasť do 2000 ľudí a rovnako tak aj v Trnave. Katarína Hulmanová, predsedkyňa Fóra kresťanských inštitúcií poďakovala všetkým zástupcom organizátorov za ich obetavú prácu a nadšenie pre Deň rodiny. Otec Marek Iskra dal do pozornosti, že vzhľadom na rozdielne dobrovoľnícke zázemie, finančné možnosti , spoluprácu s miestnou samosprávou , ochotu a možnosti sponzorov, sú a budú podujatia Dňa rodiny v jednotlivých mestách rozdielne aj keď sa jedná o celoslovenské podujatie, ktoré spája spoločná myšlienka a Vyhlásenie. Všetci účastníci stretnutia vyjadrili ochotu hľadať riešenia otázok, ktoré vyvstali pri Dni rodiny 2014 a rozhodnutie pokračovať v organizovaní Dňa rodiny aj budúci rok.

Kontakt: info@fki.sk, tel. 0903 982097 (Jozef Predáč)