FKI na zasadnutí KBS: Kresťanskí laici chcú s odvahou slúžiť spoločnému dobru

FKI na zasadnutí KBS: Kresťanskí laici chcú s odvahou slúžiť spoločnému dobru

Fórum kresťanských inštitúcii (FKI) pri príležitosti 10. výročia svojej existencie ako občianskeho združenia prezentovalo svoju činnosť a vízie na 78. zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska. Zasadnutia sa zúčastnili 18. júna 2014 na Donovaloch. Členovia predsedníctva hovorili o historických koreňoch a poslaní FKI, ktoré neformálne vzniklo už v roku 1996 v rámci Komisie pre laikov KBS. Ako občianske združenie bolo zaregistrované v roku 2004. V súčasnosti združuje 39 členských organizácií. „V názve FKI bolo od začiatku slovo „kresťanský“, čo celkom prirodzene obsahuje „katolícky“, avšak súčasne naznačuje otvorenosť pre ekumenický prístup,“ uviedol Pavol Kossey, podpredseda FKI.

Dlhodobým poslaním FKI je vnášať kresťanské postoje do verejného priestoru a snažiť sa, aby hlas kresťanov zaznel v správnom čase a s primeraným dopadom. „Túto víziu FKI realizuje a naďalej chce uskutočňovať prostredníctvom 3 pilierov, ktoré sa dajú zhrnúť ako „3S“, čiže služba, sieťovanie a spolupráca“ – uviedla Veronika Remišová, členka predsedníctva. Služba je najvznešenejším poslaním jednotlivca aj organizácie, sieťovanie je nevyhnutnou podmienkou v živote platformy ako je FKI a spolupráca je kresťanským princípom, na ktorom by mala fungovať tak Cirkev ako aj občianska spoločnosť.

Jednou z foriem napĺňania poslania FKI do budúcnosti by malo byť aj systematickejšie vzdelávanie členských organizácií, budovanie vedomostnej základne pre spoločensko-politické témy, ktoré rezonujú v spoločnosti (ľudské práva, sociálna náuka cirkvi, atď.), ako aj sieťovanie a spájanie odborníkov. V budúcnosti by tieto úlohy mal napĺňať Inštitút inkluzívneho vzdelávania. Príkladom konkrétnej súčasnej činnosti je angažovanie sa v príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv. Pod záštitou FKI bola vytvorená diskusná skupina, členovia FKI sa zapájali do pracovných skupín a vo finálnej fáze vytvorili webovú stránku, kde zozbierali najväčšie absurdnosti navrhovaného textu Stratégie: www.ludskeprava2014.sk. Podali taktiež hromadnú pripomienku.

Predsedníčka FKI Katarína Hulmanová na záver uviedla, že „model, ako fungujú laické iniciatívy na Slovensku, je dobrým a efektívnym modelom pre postsocialistické krajiny. Je dôležité, aby laici mali nástroje, cez ktoré môžu vo vlastnom mene v spoločnosti presadzovať kresťanské hodnoty.“

Otec biskup Peter Rusnák, poverený sprevádzaním FKI, ocenil, že FKI prináša mnohé podnetné impulzy do spoločnosti a vyjadril presvedčenie, že táto spolupráca bude rásť.

Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský na záver poďakoval FKI a jeho členom a ocenil činnosť všetkých členských organizácií. Zdôraznil naše spoločné poslanie hľadať cesty pre presadzovanie dobra v spoločnosti a na väčšiu slávu Boha.

Na spoločnom stretnutí s biskupmi sa okrem spomenutých zástupcov 7-členného predsedníctva zúčastnila aj Petra Bajlová a Monika Hricáková.