Prešovský župan Milan Majerský prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Prešovský župan Milan Majerský prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Záštitu nad sériou seminárov Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek prebral aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Veľmi sa tomu tešíme.