Šírme dobro, pokoj a lásku

Šírme dobro, pokoj a lásku

Milí priatelia,

tohtoročné Vianoce budú iné. Zháňanie darčekov v obchodných centrách vystriedala túžba, aby sme boli zdraví my i naši blízki. Koronavírus nám priniesol náročný čas a nové náročné výzvy.

Pandémia je s nami už niekoľko mesiacov a vo verejnom priestore je viditeľnejšia “zlá nálada” – strach zo straty príjmu, neistota spojená so stále sa meniacimi opatreniami, nedôvera v inštitúcie a odborníkov, nejasná vízia konca pandémie, obmedzené bohoslužieb, protesty, …

Sme radi, že v tomto náročnom čase predstavitelia cirkví a náboženských obcí na Slovensku predniesli výzvu, ku ktorej sa pripája aj predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií.

Vnímame, že Cirkev a všetci veriaci rôznych denominácií sú povolaní byť svedkami nádeje osobitne v ťažkých časoch pandémie. Napriek ťažobe v spoločnosti pribúda množstvo malých, často iba lokálnych, iniciatív, ktoré rozsvecujú svetlo a prinášajú zlepšenie situácie a nádej. Naším zámerom je dávať im zaznieť, aby nezostali “pod mericou”, ale dať ich na svietnik. Nie pre svetskú slávu, ale aby povzbudzovali a inšpirovali. Minulý týždeň sme sa v spoločnom dialógu snažili lepšie pomenovať súčasné výzvy a hľadať na ne kreatívne odpovede. Video si môžete pozrieť TU.

Prosíme, osvojme si výzvu predstaviteľov cirkví a náboženských obcí a staňme sa spoločne poslami svetla, zmierenie a nádeje.

CHCEM ŠÍRIŤ DOBRO, POKOJ A LÁSKU

Pridajte sa k vianočnej výzve Fóra kresťanských inštitúcií a CitizenGO byť nielen počas Vianoc šíriteľmi dobra, pokoja a lásky. V čase neistoty, strachu a nepokoja spôsobenými pandémiou je výzva liečiť zlo láskou o to naliehavejšia.