Nádej v čase korony (online podujatie)

Nádej v čase korony (online podujatie)

V Matúšovom evanjeliu čítame: “Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 5,16)

Srdečne by sme vás chceli pozvať na online podujatie Nádej v čase korony, už túto stredu 16. decembra 2020 o 18,00.

Podujatie organizuje rada KBS Iustitia et Pax v spolupráci s hnutím eRko a Fórom kresťanských inštitúcií.

Jeho cieľom je nechať zaznieť hlas kresťanov v čase korony, aby sme sa navzájom povzbudili v nádeji.

V prvej vlne pandémie sa zdvihla veľká vlna solidarity – ľudia robili nákupy pre svojich starších susedov, šili si rúška, bolo cítiť spolupatričnosť.

S príchodom druhej vlny je vo verejnom priestore viditeľnejšia “zlá nálada” – strach zo straty príjmu, neistota spojená so stále sa meniacimi opatreniami, nedôvera v inštitúcie a odborníkov, nejasná vízia konca pandémie, obmedzené bohoslužby, protesty…

Kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje aj v ťažkých časoch pandémie. Napriek “zlej nálade” v spoločnosti pribúda množstvo malých (často lokálnych) iniciatív, ktoré rozsvecujú svetlo.

Naším zámerom je dať im zaznieť, aby nestáli “pod mericou”, ale dať ich na svietnik. Nie pre svetskú slávu, ale aby inšpirovali.

Chceme v spoločnom dialógu lepšie pomenovať súčasné výzvy a hľadať na ne kreatívne odpovede.

Našimi hosťami budú:

Mons. PETER RUSNÁK – bratislavský eparcha

Mons. JOZEF HAĽKO – bratislavský pomocný biskup

KATKA HULMANOVÁ – Fórum kresťanských inštitúcií

LUCIA MOLNÁROVÁ – eRko

Podujatie bude moderovať MAROŠ ČAUČÍK.

 

Podujatie budeme vysielať online na Facebooku a na tejto stránke.