Novembrové fórum 2013

Novembrové fórum 2013

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v spolupráci so Žilinskou diecézou pripravuje v rámci každoročného jesenného rokovania Valného zhromaždenia FKI víkendové stretnutie – Novembrové fórum, ktoré sa bude konať v diecéznom centre v Žiline v dňoch 22. a 23. novembra 2013.

Témou Novembrového fóra bude:

Čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu/Slovensko v roku 2014?

 

Srdečne vás pozývame na slávenie svätej omše v piatok o 18.00 hod., ktorú bude so žilinským biskupom Tomášom Galisom celebrovať bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Po nej sa za účasti oboch biskupov a zástupcov členských organizácií  FKI bude konať večerné diskusné fórum. To okrem diskusie na aktuálne otázky zo života v Cirkvi a spoločnosti na Slovensku chce vytvoriť aj neformálny priestor pre vzájomné spoznanie sa a otvorenie otázky Čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu/Slovensko v roku 2014?

Ako aktívni laici v Cirkvi si uvedomujeme svoju spoluzodpovednosť za evanjelizáciu. Hľadaniu odpovede na nastolenú otázku sa budeme venovať aj počas sobotňajších workshopov a panelovej diskusie až do 15. hodiny popoludní.

Na Novembrové fórum 2013 srdečne pozývame aktívnych laikov a najmä zodpovedných hnutia a združenia v Žilinskej diecéze a na Slovensku, aby ho obohatili svojou prítomnosťou a informáciou o aktivitách, ktorým sa venujete.

Dôležité:

Sv. omša v piatok o 18:00 v Žilinskej katedrále je verejná. Na ostatné časti  Novembrového fóra je potrebné sa vopred prihlásiť (formulár nižšie).

Počet miest je obmedzený. Cena za stravu je 7 €. Ubytovanie zabezpečujeme len pre členské organizácie FKI.

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na info@fki.sk.

Program

Piatok 22. novembra
16:30 – 16:45 Otvorenie Novembrového fóra
16:45 – 17:30 Príhovor – Mons. Peter Rusnák
18:00 – 18:45 Svätá omša – celebruje Mons. Tomáš Galis, Mons. Peter Rusnák
18:45 – 19:15 Udelenie čestného členstva FKI
19:30 – 20:30 Večera
20:30 – 22:00 Fórum – diskusia s Mons. Tomášom Galisom a Mons. Petrom Rusnákom
 
Sobota 23
07:00 – 08:00 Raňajky
08:00 – 09:00 Valné zhromaždenie FKI
09:00 – 12:00 Fórum – Panelová diskusia: Čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu/Slovensko v roku 2014
12:00 – 13:00 Obed
14:00 – 15:00 Fórum – Workshopy: Čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu/Slovensko v roku 2014
 (presné témy workshopov zverejníme onedlho)
 

Prihlasovací formulár

(prihlasovanie bolo ukončené, tešíme sa na stretnutie v Žiline)