Na Slovensko zavíta najvýznamnejší nemecký katolícky laik

Na Slovensko zavíta najvýznamnejší nemecký katolícky laik

10. februára zavíta na Slovensko prezident  Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZDK), profesor Dr. Dr. Thomas Sternberg MdL.  Návšteva sa uskutoční v súvislosti so stým výročím narodenia Josepha Wresinského, iniciátora medzinárodného dňa boja proti chudobe. Prezident ZDK je hosťom na spoločnom zasadaní  Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia a  Fóra kresťanských inštitúcií.

ZDK je strešná organizácia nemeckých katolíckych laikov – predstaviteľov diecéznych rád a katolíckych laických a apoštolských hnutí, združení a inštitúcií a ďalších osobností z Cirkvi a spoločnosti. ZDK je inštitúcia uznaná Nemeckou biskupskou konferenciou, ktorá má  v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov koordinovať laický apoštolát a podporovať apoštolskú činnosť Cirkvi. Členovia ZDK prijímajú rozhodnutia vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. História ZDK sa začínala písať v polovici 19. storočia, keď laici sa postavili na obranu Cirkvi a vstúpili do verejného života. História ZDK je spätá aj s Nemeckými katolíckymi dňami. V minulom roku sa uskutočnili v Lipsku 100. katolícke dni.

Nám Slovákom je známa nadácia Renovabis. Renovabis je dielo solidarity nemeckých katolíkov  s postsocialistickými krajinami strednej, východnej a južnej Európy. Podporuje svojich partnerov v obnove krajiny v pastoračnej, sociálnej a spoločenskej oblasti. Renovabis bol založený v marci 1993 Nemeckou biskupskou konferenciou (DBK) a Centrálnym výborom nemeckých katolíkov (ZDK).

Predstavitelia Nemeckej biskupskej konferencie a ZDK majú vytvorenú spoločnú konferenciu, kde je 10 biskupov a 10 zástupcov ZDK. Táto sa stretáva dvakrát ročne.

ZDK funguje veľmi štruktúrovane, aj vďaka nemeckej precíznosti, aj vďaka  dlhoročnej tradícii a bohatej skúsenosti v cirkevnom a spoločenskom živote. Valné zhromaždenie sa stretáva dvakrát ročne, na jarnom a jesennom zasadaní na dvojdňové rokovanie. Delegátov je okolo 230, sú volení z diecéznych rád laikov (87 delegátov z 29 diecéznych rád a rád na celonárodnej úrovni), alebo  ako delegáti hnutí a združení alebo ako osobnosti. Delegátov hnutí a združení v rámci valného zhromaždenia je okolo sto a  reprezentujú vyše šesť miliónov členov zo 125 hnutí a združení. Valné zhromaždenie stanovuje dlhodobé diskusné témy. V súčasnosti sú to tieto okruhy: základné pastorálne otázky, politické a etické otázky, hospodárstvo a sociálne záležitosti, vzdelanie, kultúra a médiá, otázky rodinnej politiky, udržateľný vývoj a globálna zodpovednosť, európska spolupráca a interkultúrne otázky. Okrem toho generálny sekretariát ZDK je moderátorom 2 pracovných skupín Židia a kresťania a moslimovia a kresťania.

Profesor Sternberg je človek so zaujímavým životným príbehom. Začínal ako pekársky učeň. Po absolvovaní večerného gymnázia postupne vyštudoval germanistiku, dejiny umenia a teológiu. Spolu s manželkou Angelikou majú 5 detí. Prezidentom ZDK je od novembra 2015.

 

Podľa www.zdk.de