JUDr. Rudolf Čavojský bol povolaný do večnosti

JUDr. Rudolf Čavojský bol povolaný do večnosti

Rudolf ČavojskýV stredu 4. decembra 2013 bol vo veku 83 rokov povolaný do večnosti JUDr. Rudolf Čavojský, ktorý sa aktívne podieľal na znovuobnovení činnosti Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov.

Nádej na znovuobnovenie činnosti Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov (ďalej ZKRZ). sa ukázala až po páde „železnej opony.“ Vytvoril sa prípravný výbor na znovuobnovenie činnosti ZKRZ (24.04.1997), v ktorom bol JUDr. Čavojský výkonným tajomníkom.

Po znovuobnovení činnosti Združenia nepoľavil v aktivitách aj v obnovenom ZKRZ (01.05.1997). Mimoriadnu úlohu zohral pri rokovaniach s dekanom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Na základe vzájomnej spolupráce ZKRZ a Trnavskej univerzity bolo zorganizované doplnkové štúdium sociálnej práce.

Okrem prednášok, ktoré Rudolf Čavojský prednášal na doplnkovom štúdiu podieľal sa na propagácii sociálneho učenia Cirkvi na seminároch usporiadaných pri príležitosti začiatku a konca doplnkového štúdia a na stretnutiach pri vytváraní pracovných skupín ZKRZ v rámci farností. Na seminároch pre absolventov štúdia zdôrazňoval duchovné a mravné vedenie zamestnancov, upozorňoval na ochranu ich oprávnených záujmov a práv, solidaritu a pomoc v prípadoch sociálnej núdze a šírenie týchto ideí vo farnostiach, z ktorých absolventi pochádzali. Počas 10 rokov vzdelávania absolvovalo štúdium cca 500 poslucháčov. Aktívnu prácu v predsedníctve ZKRZ vykonával do roku 2009. Odvtedy sa predsedníctva zúčastňoval ako poradca, keď mu to zdravotný stav dovoľoval.

Rudolf Čavojský sa aktívne podieľal na nadviazaní spolupráce ZKRZ so Sociálnou akadémiou, s Ústredím katolíckej inteligencie, Nezávislými kresťanskými odbormi, Katolíckou pracujúcou mládežou a Fórom kresťanských inštitúcií.

Za určitú prehru považoval prehranú žalobu ZKRZ proti Jednotnému majetkovému fondu odborov SR na navrátenie bývalej budovy Združenia na Jakubovom námestí.

V JUDr. Čavojskom stráca ZKRZ autentického svedka, ktorý poznal činnosť bývalého a súčasného ZKRZ. Nech na neho platia Pavlove slová, ktoré adresoval Korinťanom: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na rozum človeku neprišlo, čo Boh pripravil tým, čo Ho milujú.

S úctou a vďakou

Karol Dubovan, čestný predseda Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov

Fotografie

Foto: Karol Dubovan