Odkaz Sviečkovej manifestácie do súčasnej situácie

Odkaz Sviečkovej manifestácie do súčasnej situácie

Milí priatelia,

keďže sa teraz nemôžeme stretávať a usporadúvať masové podujatia, nie je možné  pripomenúť  si odkaz Sviečkovej manifestácie tak ako po iné roky. Inšpiruje nás to však, aby sme vyzdvihli SOLIDARITU, na ktorú sme dnes všetci odkázaní možno viac ako kedykoľvek predtým. Pojem solidarita je odvodený od latinského slova solidus, čo znamená pevný, tuhý, silný. Vyjadruje, že spoločnosť je akoby na jednej lodi. Situácia spoločnosti ovplyvňuje každého jedného z nás a situácia jednotlivca ovplyvňuje celú spoločnosť. Dnes je to osobitne zrejmé aj z celosvetového pohľadu. Naše globálne prepojenie v dobrom i zlom tu máme dnes v priamom prenose.

V roku 1988 iniciovali veriaci veľkú verejnú akciu, ktorá sa uskutočnila 25. marca na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Vošla do histórie ako Sviečková manifestácia. Hoci sa ju polícia snažila obuškami a vodnými delami rozohnať, zídených asi 2000 občanov prekonalo strach a vydržalo na námestí od začiatku až do konca, od 18:00 do 18.30. V okolitých uličkách bolo ďalších asi 10.000 ľudí, ktorí sa na námestie nedostali, keďže bezpečnostné zložky námestie hermeticky uzavreli. Ľudia v ten pamätný deň pred 32 rokmi so sviečkami v rukách žiadali nielen práva pre veriacich – menovanie biskupov a náboženskú slobodu – ale aj dodržiavanie občianskych práv. A toto sa už týkalo všetkých občanov bez rozdielu. Vďaka ich hrdinstvu si každý rok môžeme pripomínať pamätný deň Slovenskej republiky „Deň zápasu za ľudské práva“. Tým, že zhromaždení ľudia boli ochotní riskovať za spoločnú vec a prekonali strach, totalitný systém strácal silu. O rok a pol, v novembri 1989, to viedlo k jeho pádu.

V najbližšom období, ale aj inokedy, bude veľmi potrebná SOLIDARITA:

  • zdravých s chorými;
  • bežných občanov s lekármi, sestrami a zdravotníckymi pracovníkmi;
  • tých, čo majú ochranné pomôcky, s tými, ktorí si ich nedokážu zabezpečiť;
  • tých, čo si udržia prácu, s tými, ktorí ju stratia;
  • zamestnávateľov so svojimi zamestnancami ale rovnako aj zamestnancov so svojimi zamestnávateľmi;
  • tých, čo majú zásoby, s tými, ktorým sa minuli;
  • tých, ktorí dokážu poslúžiť svojim susedom, s tými, ktorí sú na ňu odkázaní;
  • tých, ktorí sa už narodili s tými, ktorí sa iba majú narodiť (pri príležitosti medzinárodného Dňa počatého života nosíme bielu stužku);
  • tých ktorí …

Súčasná situácia nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli navzájom viac ľuďmi. To je podmienka, aby sme prežili.

Pozývame vás pripomenúť si Sviečkovú manifestáciu u vás doma tak, že zajtra o 18:30 vyložíme na 15 minút do okna, či na balkón, sviečku na znak toho, že chceme rásť v našej ľudskosti.

PS.

Ako každý rok aj teraz malo Fórum kresťanských inštitúcií pripravené podujatia v Bratislave a aj v Košiciach, ktoré mali pripomínať, resp. aktualizovať odkaz Sviečkovej manifestácie pre dnešok. A tak radi ďakujeme za otvorenosť a ochotu viacerým osobnostiam, ktoré potvrdili svoju účasť, medziiným: arcibiskup Stanislav Zvolenský, arcibiskup Cyril Vasiľ, biskup Marek Forgáč, viceprimátorka Bratislavy pani Lucia Štasselová, moderátor Štefan Chrappa, či spevák Peter Janků.