Zástupcovia členských organizácií  FKI schválili nové predsedníctvo

Zástupcovia členských organizácií FKI schválili nové predsedníctvo

Valné zhromaždenie 9. novembra 2012Trnava 14. novembra (TK KBS) – Zástupcovia 25 členských organizácií Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) sa zišli uplynulý týždeň na svojom jesennom valnom zhromaždení v dome Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave. Zvolili štyroch členov predsedníctva Fóra. Na trojročné funkčné obdobie sa nimi stali Pavol Kossey (z Fóra pre verejné otázky), Monika Jucková (z občianskeho združenia Manželské stretnutia), Petra Bajlová (zo Spolku sv.Vincenta de Paul) a Monika Hricáková (z občianskeho združenia Priatelia domu Quo Vadis). Celkovo predsedníctvo tvoria siedmi členovia. V marci 2014 končí funkčné obdobie súčasného predsedu FKI Františka Neupauera a dvoch členov – Kataríny Hulmanovej a Jána Uhnáka. Za člena revíznej komisie bol zvolený Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

Jesenné valné zhromaždenie FKI sa koná tradične v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na 17. novembra. “Tento deň je pre nás veľmi významným dátumom a stretávame sa preto, aby sme my zástupcovia mimovládnych organizácií reflektovali, ako sa angažujeme v napĺňaní žitia slobody a demokratizácie spoločnosti,” pripomenul účastníkom zasadnutia Pavol Kossey, podpredseda FKI. Predseda FKI František Neupauer delegátom predniesol správu o činnosti, predstavil budúcoročný plán aktivít a návrh rozpočtu. Dokumenty účastníci po diskusii prijali.

Po pracovnej časti pokračoval program verejnou časťou, na ktorej delegáti privítali aj apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Oroscha a bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Eparcha Rusnák sa vyjadril k viacerým témam – napríklad k listu Benedikta XVI. k odvolaniu arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, k Roku viery i k novej evanjelizácii. Účastníkov pozdravil i biskup Orosch. Po diskusii sa účastníci valného zhromaždenia presunuli do chrámu sv. Mikuláša, kde spoločne za účasti veriacich z Trnavy slávili svätú omšu. Po nej opäť v priestoroch Katolíckej jednoty Slovenska pokračovali v programe diskusiou so splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom, ktorej predchádzal jeho príhovor na tému kresťanské svedectvo v občianskej spoločnosti.

Fotografie

Autorka: Anna Ševčíková