Vyhlásenie predsedníctva FKI k pastierskemu listu biskupov Slovenska

Vyhlásenie predsedníctva FKI k pastierskemu listu biskupov Slovenska

KBSFórum kresťanských inštitúcii, ktoré združuje 36 organizácií vníma, že list biskupov z prvej adventnej nedele informuje veriacich katolíkov o  hrozbách “gender ideológie”, ktorej súčasťou je aj snaha zavádzať demoralizujúcu sexuálnu výchovu v školskom systéme, dokonca už v predškolskom veku. Toto považujeme za osobitnú a bezprostrednú hrozbu pre mladú generáciu, čo by následne vážne narušilo schopnosť vytvárať trvalé vzťahy lásky a úcty v manželstve.

Pápež František sa v júni 2010, ešte ako arcibiskup Buenos Aires, vyjadril k téme manželstiev osôb rovnakého pohlavia: „V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované o obraté o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc. (…) Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán.“

Podobne ako to pred tromi rokmi urobil arcibiskup Buenos Aires, súčasný pápež František, aj naši biskupi z lásky k pravde odsúdili mylné učenie ako také. Tak to robili slovenskí biskupi  aj v minulosti napr. v prípade odsúdenia „deportácií občanov židovského pôvodu“, alebo “bezbožného komunizmu”.