Zjednotení v modlitbe za MUDr. Silvestra Krčméryho SF

Zjednotení v modlitbe za MUDr. Silvestra Krčméryho SF

Silvester Krčméry SFV nedeľu 16. júna 2013 po 22. hodine bol zo svojho bytu na Košickej 30 v Bratislave prevezený do nemocnice trpiteľ za vieru, dlhoročný politický väzeň, spoluzakladateľ sekulárneho inštitútu Spoločenstva Fatima a čestný člen Fóra kresťanských inšitúcií – MUDr. Silvester Krčméry. Ešte o 19 hod. bola pri jeho domácom lôžku slúžená pravidelná nedeľná svätá omša pátrom Marekom z Kongregácie bratov tešiteľov z Mariánky. Pravidelné sväté omše na Košickej 30 slúžil od prvej pôstnej nedele pravidelne páter Ondrej Gábriš SJ z iniciatívy predsedu FKI Františka Neupauera a v spolupráci s mladými ľuďmi (za Kolégium A. Neuwirtha Marta Borovská, za Spoločenstvo L. Hanusa Jozef Filko). Za viac ako rok sa na svätých omšiach u Silva vystriedalo viac ako 300 mladých ľudí a medzi slúžiacimi bol aj otec biskup Jozef Haľko, či riaditeľ Nadácie Renovabis z Nemecka. Na konci každej svätej omše zaznela Silvova obľúbená pieseň “Ježišu Kráľu neba i zeme…”

V prosbách za Silva a jeho vážnu zdravotnú situáciu sa v dnešný deň a v nasledujúcich dňoch zjednocujú v modlitbe priatelia Silva Krčméryho. Otec Ján Chryzostom kardinál Korec dnes o 11.30 bude za svojho spolupracovníka v službe Cirkvi počas komunizmu obetovať súkromnú svätú omšu v Nitre. K modlitbe za čestného člena Fóra kresťanských inštitúcií pozývame našich členov a všetkých ľudí dobrej vôle.