DNES: Svätá omša za Silvestra Krčméryho v nemocnici na Heydukovej v Bratislave

DNES: Svätá omša za Silvestra Krčméryho v nemocnici na Heydukovej v Bratislave

Silvester Krčméry SFDnes o 16 hod. bude slávená svätá omša za Božiu pomoc pre MUDr. Silva Krčméryho v nemocnici na Heydukovej ulici v Bratislave. Bol to práve MUDr. Silvester Krčméry zo Spoločenstva Fatima, ktorí povzbudzoval po Novembri 1989 personál aj tejto nemocnice, kde je v týchto dňoch hospitalizovaný k tomu, aby aj v nemocničnom priestore boli slúžené sväté omše.

Pani Anna Hrabošová, blízka spolupracovníčka MUDr. Krčméryho si spomína na prvú svätú omšu, ktorú organizačne zastrešila práve vďaka podnetom Silva. “Bola som tak trochu kolegyniam na smiech, no Silvo ma povzbudzoval. Prvú svätú omšu slúžil nebohý Vdp. Peter Murdza so Spoločenstva Fatima, spolubrat Silva. Ja som bola i miništrant i lektor v jednej osobe. Vtedy sa ešte slúžili sväté omše na chodbe. . .” I to bola jedná z činnosti jeho apoštolátu po roku 1989, keď odmietol post veľvyslanca vo Vatikáne a pokračoval v službe tým, ktorí to aktuálne potrebovali (často aj narkomanom a asociálom). Cez spoluprácu s bratmi a sestrami Spoločenstva Fatima stál pri zrode mnohých iniciatív a združení (ZKSM, eRKO, Spoločenstvo pri dóme sv. Marttina a i.).

Začiatky Silvovho apoštolátu siahajú do roku 1942 a viažu sa na jeho gymnálne štúdium v Banskej Bystrici. Podobne ako terajší Svätý Otec František (a tiež vo veku 17 rokov) sa aj Silvo zúčastnil Ignaciánskych duchovných cvičení, ktoré natrvalo zmenili jeho život. “Tu som prežil vnútornú konverziu a rozhodol som sa zasvätiť Bohu.” takto spomína na svoje prvé duchovné cvičenia pod vedením pátra Izidora Štefíka. Duchovné cvičenia ho sprevádzali aj na samotkách vo väzení, no rovnako i po návrate z väzenia, keď v modlitbe a rozjímaní spoločne s Vladimírom Juklom premýšľali, ako pokračovať v laickom apoštoláte. Na zreteli mali aj príklad profesora Kolakoviča (na Slovensko prišiel v roku 1943) a jeho zásadu JOCizmu: “vidieť – posúdiť – konať,” ktorá sa stala základom spoločenstva Rodina. Krčméryho znalosť problematiky duchovného vedenia a Ignaciánskych cvičení vyzdvihol aj blahoslavený Ján Pavol II, keď v Katedrále svätého Martina v príhovore zasväteným na tému duchovných cvičení poznamenal: “Je tu medzi nami Silvo. Ten by nám o tom vedel povedať.”

František Neupauer

Zdroj: NEUPAUER, F.: Silvo Krčméry. Bratislava : Nenápadní hrdinovia, 2012. 40 s.