List ministrovi vnútra: Prešetrite výsluch novinárky Martiny Tvardzíkovej Ruttkayovej

List ministrovi vnútra: Prešetrite výsluch novinárky Martiny Tvardzíkovej Ruttkayovej

Martina Tvardziková RuttkayováFórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré združuje 34 organizácií, zaslalo ministrovi vnútra list. Vyjadruje v ňom podporu a solidaritu novinárke Martine Tvardzíkovej Ruttkayovej, ktorá bola podľa názoru FKI neadekvátne vypočúvaná a zastrašovaná políciou.

V liste sa píše: “Sme vážne znepokojení, keď tí, ktorí sa snažia poukázať na problematické udalosti, sú vystavení neadekvátnemu tlaku. V záujme znovuobnovenia dôvery v policajné zložky SR Vás chceme požiadať, aby príslušníci Kontrolnej a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR vykonali kontrolu, či pri výsluchu uvedenej novinárky neboli porušené všeobecné právne a interné predpisy.” František Neupauer, predseda FKI dodáva: “Je neprípustné, aby počas vypočúvania bola orgánmi polície vznesená priamo alebo nepriamo námietka či poznámka vyvolávajúca pocit ohrozenia najbližších príbuzných. V tomto prípade vyvolanie strachu u matky – novinárky o jej niekoľkoročné dieťa.”

Martina Tvardzíková Ruttkayová je novinárkou Hospodárskych novín, venuje sa najmä témam z domácej politiky a investigatíve. K témam, v ktorých výrazne pomohla pri odhaľovaní pravdy, patrí aj kauza falošného obvinenia františkánov z roku 2009.

Foto: facebook.com