Návšteva prezidenta Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomasa Sternberga

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinkého (12.2.1917 – 14.2.1988), iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby,  zavítal na Slovensko 10. februára 2017 prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomas Sternberg.  Na  stretnutí  s politikmi a aktivistami, si prítomní vymenili názory na možnosť spolupráce kresťanských politikov, vývoj v Európe, ako katolíci môžu a majú vstupovať do verejného života a ako čeliť extrémizmu. Stretnutia sa zúčastnila aj europoslankyňa […]

Príhovor podpredsedu FKI na zhromaždení na podporu amerických pro-life organizácií

Môžeme sa pýtať, prečo sme sa tu stretli, keď sa objavil problém v Amerike. Zrejme problém nie je iba v Amerike, ale aj keby bol iba tam – ktosi múdry povedal, že „keď dnes prenasledujú Tvojho kresťanského, židovského, či moslimského brata a sestru, zastav sa a pozdvihni svoj hlas, lebo inak zajtra budú prenasledovať teba!“ Normálnosť je v našej spoločnosti […]

ONE OF US (JEDEN Z NÁS) organizuje 25. januára v Paríži pochod proti eutanázii a na ochranu najslabších

one of us

Európska občianska iniciatíva JEDEN Z NÁS zozbierala podpisy dvoch miliónov občanov, ktoré poukázali,  že Európa používa finančné prostriedky daňových poplatníkov na výskumy ničiace ľudské embryo. Z tejto iniciatívy sa zrodila Európska federácia JEDEN Z NÁS zložená z našich národných asociácií, ktoré sa v Európe usilujú presadzovať kultúru života a ochranu života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. V januári 2014 sme sa zúčastnili Pochodu za život […]

Úrad vlády chce znovu obmedziť internetové petície

Úrad vlády Slovenskej republiky sa po roku opäť pokúša obmedziť možnosť podpisovania petícií na internete. Novela zákona o petičnom práve je po roku znovu v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Prvý návrh novely z októbra 2013 sme pripomienkovali formou hromadnej pripomienky. Podporilo ju viac ako 1 100 ľudí. Z jej vecných bodov vyhovel úrad vlády iba jedinému – upustil od zámeru predĺžiť […]