V nemeckom Freisingu dnes začal 16. medzinárodný kongres Renovabis

V nemeckom Freisingu dnes začal 16. medzinárodný kongres Renovabis

Kongres Renovabis 2012Viac ako 370 účastníkov 16. medzinárodného kongresu Renovabis začali vo štvrtok 30. augusta diskusiu, ako sprístupniť skúsenosť viery ľuďom dneška ako jedinečnú životnú perspektívu. „Objaviť vieru dnes. Nové spôsoby evanjelizácie v Európe“ je témou tohtoročného kongresu, ktorý potrvá do nedele 1. septembra. Na kongrese Slovensko zastupuje Katarína Hulmanová, členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií a Pápežskej rady pre laikov.

Živá viera sa v súčasnosti vytráca aj v pôvodne kresťanských krajinách. Hľadať odpoveď na túto situáciu a o načrtnutie nových možnosti evanjelizácie najmä v strednej a východnej Európe sa v nemeckom Freisingu neďaleko Mníchova pokúsia odborníci z približne 30 krajín.Kongres Renovabis otvorí predseda nemeckej biskupskej konferencie arcibiskup Dr. Robert Zollitsch. Ako hlavní rečníci v prvý deň vystúpia Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, venujúca sa filozofii náboženstva a známy český sociológ a teológ Tomáš Halík.

Pápež Benedikt XVI. účastníkom stretnutia píše: „Meniaci sa charakter našej spoločnosti je výzvou pre kresťanské ohlasovanie a evanjelizáciu. Z vedomia, že viera sa nevzťahuje len na historickú skutočnosť, ale predovšetkým žije aj dnes z prítomnosti Ježiša Krista, chceme sprítomňovať stretnutie so Zmŕtvychvstalým osobne a v našich spoločenstvách v načúvaní jeho Slovu, v spoločnej modlitbe a vo sviatostiach, aby sme tak boli svedkami Božej spásy pre ostatných ľudí.“

Kongres už po šestnástykrát organizuje nemecká nadácia Renovanbis, ktorá významne podporuje rozvoj cirkvi a kresťanských organizácií najmä v posttotalitných krajinách strednej a východnej Európy nevynímajúc Slovensko.

Foto: renovabis.de