Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa vyvrcholila pochodmi za život (tlačová správa Fóra života)

Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa vyvrcholila pochodmi za život (tlačová správa Fóra života)

V Bratislave a Košiciach sa včera 25. marca 2012 konali pochody za život v súvislosti s vrcholiacim Dňom počatého dieťaťa a v Bratislave aj v súvislosti s 24. výročím sviečkovej manifestácie. V Košiciach sa pochodu podľa informácií od organizátorov z občianskeho združenia Deti sv. Alžbety zúčastnilo asi 1500 ľudí oproti vlaňajším 400. V Bratislave sa pochod takéhoto charakteru konal po prvý krát a zúčastnilo sa ho vyše 500 prevažne mladých ľudí.

Bratislava

V Bratislave sa bezprostredne pred pochodom konala svätá omša v katedrále svätého Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu so svojím pomocným biskupom Jozefom Haľkom a ďalšími kňazmi. Potom sa na Hviezdoslavovom námestí o 18:30 začal samotný pochod za život. Tichý pochod s transapentami a sviečkami viedol z Hviezdoslavového námestia ulicami Starého mesta cez Hlavné námestie na Bezručovu ulicu k pamätníku nenarodených pri Modrom kostole. Pochodu za život sa zúčastnili aj viacerí poslanci NR SR, europoslankyňa Anna Záborská, obaja bratislavskí biskupi, ale najmä veľa mladých ľudí, ktorí tvorili väčšinu účastníkov.

Pri pamätníku nenarodených sa prítomným krátko prihovorili arcibiskup Zvolenský, europoslankyňa Anna Záborská, Anna Kováčová, matka ôsmich detí a lekárka-psychiatrička a Michal Makovník, otec mladej rodiny. Pochod účastníci zakončili minútou ticha.„Cieľom pochodu bolo pripomenúť spoločnosťi, že sme ľuďmi od počatia, že každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život. Zámerom bolo aj mobilizovať spoločnosť k pomoci matkám a rodinám, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť. Zvolili sme symboliku tichého pochodu, aby sme sa pripodobnili počatým deťom, ktoré sa nemôžu samé ozvať za svoje práva.“ – vysvetlil ciele pochodu výkonný riditeľ Fóra života Marek Michalčík. Pochod za život v Bratislave zorganizovalo občianske združenie Fórum života v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií a ďalšími organizáciami.

Košice

Stovky ľudí prišli podporiť nedeľný Pochod za život v Košiciach. Dóm sv. Alžbety naplnili veriaci rôznych vekových kategórií – prišli celé rodiny, študenti i dôchodcovia. Podujatie, podporujúce ochranu života už od jeho počiatku, sa začalo svätou omšou, celebrovanou košickým arcibiskupom, metropolitom Bernardom Boberom. Ten súčasne požehnal pamätník na počesť nenarodených detí, ktorý bude umiestnený na košickom cintoríne Rozália. Po ukončení bohoslužby sa sprievod vydal na tichý pochod centrom mesta.

Prvou zastávkou sprievodu bolo súsošie Imaculaty, kde účastníci pochodu umiestnili fotografie počatých detí. Potom sa presunul pred budovu Ústavného súdu SR. Tam so svojím príhovorom vystúpil prezident organizácie Alfa z Maďarska Dr. Imre Téglásy. Poďakoval Slovákom za podporu podobných podujatí u nich doma a všetkým prítomným odkázal: “Maďari milujú slovenské počaté deti!”

“Často hovoríme o banálnych veciach veľkým krikom. Možno o takýchto veľkých veciach treba hovoriť opačným spôsobom,” uviedol na margo tichého pochodu košický arcibiskup Bernard Bober. „Týmto gestom chceme povedať, aby ľudia rozmýšľali. Lebo bez rozmýšľania nebudeme múdri a bez múdrosti a usporiadania si vecí v hlave a v srdci toho veľa nedosiahneme. Môžeme byť technicky vyspelí, ale keď je porušovaná tá základná vec –právo na život, tak si myslím, že máme pred sebou chabú budúcnosť. Buďme zodpovední k vlastnému životu, aj k životu počatých,” uviedol B. Bober.

Účastníkov pochodu zdobili biele stužky a mnohí niesli v rukách transparenty s výzvami na podporu ochrany nenarodených detí. Niektorí niesli vlajky s maľbami na tému počatý život a šťastná rodina. “ Mnohé z nich namaľovali naši študenti z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Boli sme milo prekvapení, že všetci spracovali zadanú tému pozitívne, oslavujúc počatý život,” uviedla jedna z pedagogičiek gymnázia.

Modlitba Krížovej cesty a záverečné požehnanie ukončilo nedeľný Pochod za život v Košiciach. Pricestovali naň aj ľudia z Bardejova, Prešova, Sečoviec a ďalších miest a obcí. “Keďže Ježiš sám povedal, že ja som Cesta, Pravda a Život, tak ja si osobne myslím, že každý, kto je proti životu, je vlastne proti Kristovi. A ak v našom štáte budeme proti životu, čiže proti Kristovi, taká civilizácia nemôže byť šťastná. Dnes sa skôr vyzdvihujú iné hodnoty, ktoré vedú k smrti a nie k životu,” uviedla mladá žena, ktorá sa so svojím transparetnom taktiež zapojila do podujatia, organizovaného občianskym združením Deti sv.Alžbety v spolupráci s Inštitútom rodiny a Fórom života.

Viac o organizátoroch:

Zdroj: TK KBS: Pochodmi za život vyvrcholia kampaň združenia Fórum života a www.25.marec.sk