Svetlo Sviečkovej  manifestácie  spred  dvadsiatichštyroch rokov nezhasína

Svetlo Sviečkovej manifestácie spred dvadsiatichštyroch rokov nezhasína

Včera (v nedeľu 25. marca) popoludní zneli Hviezdoslavovým námestím slová úcty a vďačnosti tým, ktorí pred 24 rokmi prišli so zapálenými sviečkami vyprosiť slobodu – náboženskú aj občiansku.

Z pódia, na ktorom skupina Komajota odohrala koncert Za Slobodu a život, sa prítomným ľuďom na námestí prihovorili arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, zvolávateľ Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský, prvý podpredseda vlády SR Ján Figeľ, spoluzakladateľ Ústavu pamäti národa Marián Gula a predseda Fóra kresťanských inštitúcií František Neupauer. Ten priniesol aj zvukový pozdrav pre zhromaždenie z Poľska od pána Andrzeja Półtawskeho, manžela pani Wandy Półtawskej, ktorá pre chorobu do Bratislavy prísť nemohla: „Svätý otec, blahoslavený Ján Pavol II., hovoril, a moja manželka po ňom opakovala: Usilujte sa byť svätými. Pracujte na sebe a robte dobro druhým!“

Arcibiskup Zvolenský zdôraznil, že základné ľudské práva patria každej ľudskej osobe bez rozdielu, od počatia až po prirodzenú smrť.

„Náboženská viera, hlboké ľudské presvedčenie robí ľudí citlivými a silnejšími aj pre zápas v občianskom rozmere, pre zodpovednosť v spoločenskom živote“, uviedol vo svojom príhovore Ján Figeľ a pripomenul, že ani sloboda, ani demokracia, ani ľudské práva nebudú fungovať samy od seba.

Spoluzostavovateľ požiadaviek Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský vo svojom príhovore poukázal na to, že Sviečková manifestácia sa zaslúžila o našu slobodu, avšak pripomenul: „Slobodu máme, ale o slobodu treba stále zápasiť. Tak to bolo vždy v dejinách a tak to vždy aj bude. Raz proti polícii, raz proti finančníkom a korupčníkom. Ale nezabúdajme, opäť aj v slobode sme úspešní. Sme silný a úspešný národ. Nezabúdajme na to. Začalo sa to pri sviečkach!“

Marián Gula svoj príhovor zakončil výzvou vyrozprávať odkaz Sviečkovej manifestácie pre budúcnosť. Naučiť tých, ktorí nezažili udalosti bratislavského Veľkého piatku bezprostredne, aby dokázali prečítať a interpretovať tento odkaz a aplikovať ho v udalostiach súčasnosti.

V záverečnom príhovore spomienkovej slávnosti predseda Fóra kresťanských inštitúcií František Neupauer poukázal na to, že tak ako solúnski bratia priniesli evanjelium, písmo, zákony a kultúru pre nás, pre všetkých, rovnako tak „utrpenie modliacich sa a ponížených prinavrátilo slobodu – pre nás všetkých. Svetlo bratislavského Veľkého piatku nie je možné uhasiť ani dažďom, ani vodnými delami. Horí pre nás, pre všetkých. Pre každého občana tejto krajiny.“

Po položení zapálených sviečok pri pomníku Sviečkovej manifestácie a krátkej modlitbe nasledovala svätá omša v Katedrále svätého Martina, ktorú za účasti približne 800 veriacich slúžil arcibiskup Zvolenský.

Program Spomienky na sviečkovú manifestáciu pokračoval po svätej omši sprievodom na Hviezdolavovo námestie, kde sa o 18.30 začalo modlitbové Večeradlo a Pochod za život organizovaný Fórom života. Nedeľné popoludnie ukončila o 20.00 výstava Tváre neslobody s diskusiou v Dome Quo Vadis .

Príhovory hostí odvysielala  televízia TA3