Členovia FKI na pravidelnom jarnom valnom zhromaždení

Členovia FKI na pravidelnom jarnom valnom zhromaždení

V piatok 8. marca 2013 sa konalo pravidelné jarné valné zhromaždenie FKI. Po pracovnej časti, ktorej náplňou bolo zhodnotenie práce a hospodárenia FKI za rok 2012, nasledoval príhovor bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Zameral sa v ňom na podstatu kresťanstva – duch kríža. “My kresťania potrebujeme mať ducha kríža. Vďaka nemu dvaja muži pred 1 150 rokmi prišli na naše územie a zevanjelizovali pol Európy. A dnes, keď sa ku viere hlási 3,5 milióna Slovákov nedokážeme zevanjelizovať ani samých seba. Ak neprijmeme ducha kríža, nedokážeme verne žiť a  ohlasovať radostnú zvesť evanjelia,” povedal vladyka Rusnák.

V podvečerných hodinách prítomní uvažovali, akým spôsobom žiť “v duchu kríža” v občianskom a verejnom živote. Zdieľali sa o činnosti vo svojich organizáciách, ako aj pripravovaných aktivitách na najbližšie obdobie. Organizátori púte do Ríma informovali o priebehu púte a priblížili atmosféru veľkých udalostí vrátane posledného liturgického slávenia s Benediktom XVI.

Na záver predseda FKI František Neupauer informoval prítomných o spomienke na 25. výročie Sviečkovej manifestácie. Hlavným bodom programu bude svätá omša a po nej modlitba svätého ruženca priamo na mieste, kde sa pred 25 rokmi manifestácia konala. “Doteraz boli spomienky pri pamätníku ladené viac občiansky, v tomto roku sa budeme vo verejnom priestore modliť: prosiť a ďakovať za dar slobody,” uviedol František Neupauer.