Septembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami sa venuje dozrievaniu v Krista

Septembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami sa venuje dozrievaniu v Krista

V týchto dňoch vychádza nové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us. Jeho hlavnou témou je dozrievanie v Krista.

Americký vydavateľ Joe Difato sa v úvodníku čitateľom zveruje s najkrajšou chvíľou svojho života – keď v roku 1971 na jednom modlitbovom stretnutí zistil, kto je Ježiš a čo pre neho urobil. Hovorí o tom, že niečo podobné prežili aj apoštoli Peter a Pavol, Mária Magdaléna či mýtnik Zachej: keď uvideli Ježiša, vďaka Božej milosti sa ich život navždy zmenil. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pripomína, že pri dozrievaní v Krista nám Boh občas dovolí robiť „skoky“. Aktuálnou „skokankou“ v dozrievaní v Krista bola Anka Kolesárová, ktorú bude na začiatku septembra oslavovať celé veriace Slovensko.

V ďalšom texte sa približuje posolstvo ohlasované svätým Pavlom cez tri kľúčové body učenia cirkvi: zázrak ospravodlivenia, proces posvätenia a nádej oslávenia. Boh nám vo svojej štedrosti a láske dal podiel na svojej spravodlivosti. Urobil to, čo by sme my sami nikdy nedokázali urobiť, a vďaka tomu teraz môžeme žiť svätým životom. A prečo sa používajú dva pojmy, staršie označenie ospravedlnenie, ktoré poznáme aj zo slovenského prekladu Svätého písma, a novšie ospravodlivenie? Tento výraz totiž presnejšie označuje to, čo robí Boh: neospravedlňuje nás, akoby sme nespravili nič zlé, ale robí spravodlivými nás, ktorí sme boli predtým hriešni.

Pracujte na svojej spáse – k tomu nás vyzýva svätý Pavol, lebo len ospravodlivenie vierou nestačí. A podľa Pavlovho učenia nás vďaka daru a pečati Ducha Svätého Boh chce aj osláviť. Toto je posledný dar, ktorý nám Boh chce dať, no zároveň ten najväčší zo všetkých.

Treťou časťou pokračuje séria o povolaniach v období pred októbrovou synodou venovanou téme Mladí, viera, rozlišovanie a povolania. V texte sa predstavuje spôsob manželskej služby, pri ktorom páry pomáhajú iným párom posilniť svoj vzťah. Kňaz síce môže snúbencom vysvetliť teológiu manželstva, no dôležité je, aby mali možnosť vypočuť si v atmosfére dôvery pár, ktorý ju žije.

Svoj príbeh opisuje otec Gregorio Hidalgo, v detstve a mladosti dobrý katolík, ktorý však počas štúdia žil desať rokov život bez Boha. Až počas vysielania pohrebu Jána Pavla II., keď sa na obrazovke objavila jeho často opakovaná veta „Nebojte sa!“, si uvedomil, že aj keď po celý ten čas namiesto Boha hľadal život tohto sveta, Boh ho neopustil. O dôležitosti spoločenstva pri udržaní si viery hovorí aj Mariah Goddeová, ktorá sa obávala zmeny vo vzťahu k Bohu po príchode na univerzitu. Ponúka obraz pahreby plnej horúcich uhlíkov – ak jeden z nich vytiahneme z ohňa a odložíme bokom, po čase vychladne. No keď sú uhlíky blízko seba, svoje teplo si uchovajú – a aj jasnejšie žiaria.

Posledný text septembrového čísla je venovaný filipínskemu kardinálovi Luisovi Antoniovi Taglemu, významnej osobnosti Katolíckej cirkvi s blízkym vzťahom k redemptoristickej spiritualite. Jeho kniha Ľudia Veľkej noci vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami v roku 2016.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a jej praxe prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.