Iniciatíva kresťanov na vidieku PRORURE sa chce inštitucionalizovať

Iniciatíva kresťanov na vidieku PRORURE sa chce inštitucionalizovať

V rámci projektu PRORURE II sa v španielskej Ávile počas víkendu stretlo 30 zástupcov kresťanských vidieckych organizácií z 10 krajín Európy. Projekt PRORURE II je 2-ročný projekt v rámci programu Erasmus +. Za Slovensko sa na ňom zúčastňuje Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré v súčasnosti rozbieha na Slovensku projekt Kresťan na vidieku. Napr. najbližšiu sobotu, 30. decembra sa uskutoční v Bernátovciach pri Košiciach ďalší zo série seminárov.

Cieľom víkendového stretnutia v Ávile bolo prediskutovať, či a ako formou založiť združenie, ktoré by dlhodobo slúžilo podpore kresťanských vidieckych organizácií v Európe. Okrem vzájomnej výmeny dobrých skúseností by bolo jedným z cieľov aj advokácia záujmov predovšetkým malých, rodinných farmárov voči európskym inštitúciám. Hlas týchto ľudí je popri iných silných hráčoch málo počuť. Je dobré si uvedomiť, že slovo advokácia vzniklo z latinských slov „ad“ a „vocare“, čo vyjadruje, že advokát hovorí v mene niekoho iného, aby chránil a presadzoval jeho záujmy. Budúca organizácia by mala pomáhať aj pri zachovaní „kresťanskej duše“ vidieka.  Jedným z vážnych problémov európskeho vidieka je jeho vyľudňovanie – dnes sú úplne opustené dediny napr. v Španielsku, Francúzsku, či v Taliansku.

Existuje celosvetové združenie FIMARC (Medzinárodná federácia katolíckych vidieckych hnutí dospelých), ktoré však potreby európskych krajín nenapĺňa dostatočne. Prítomní zástupcovia sa zhodli na potrebe efektívnej európskej organizácie. O jej forme a najmä o vzťahu k združeniu FIMARC budú viesť ďalšiu diskusiu, tak aby v priebehu prvého polroka budúceho roka mohla byť takáto organizácia, s právnou subjektivitou, zaregistrovaná.

V diskusii zaznelo, že najpodstatnejšou podmienkou pre spoločnú prácu do budúcnosti je vzájomná dôvera a odvaha. A taktiež zaznelo nemecké príslovie, že budúcnosť patrí odvážnym a nie iba uvažujúcim a váhajúcim.

Pavol Kossey, podpredseda FKI