Projekt Deň rodiny 2013 štartuje celoslovenskou literárnou a výtvarnou súťažou

Projekt Deň rodiny 2013 štartuje celoslovenskou literárnou a výtvarnou súťažou

“Všetci máme pred očami priestor našich rodinných vzťahov. Ich dar a hodnotu si mnohokrát uvedomujeme až po rokoch. Myslím si, že je dobré ponúknuť mladým ľuďom priestor úvahy nad tým, že dar rodinného života nie je samozrejmosťou. Ponúknuť im priestor (písma a obrazu), v ktorom s vďačnosťou povedia, čím je pre nich rodina, kým sú pre nich členovia rodiny.”  týmito slovami uviedol  František Neupauer, predseda FKI zámer celoslovenskej súťaže Rodina: …aby deti otcov mali, aby mali mamy!

Súťaž bude trvať do 30. apríla a jej poslaním  je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k hodnote tradičnej rodiny. U starších žiakov a študentov stredných škôl chce podnietiť  kritické skúmanie iných foriem spolužitia, ktoré sú médiami alebo aktivistami týchto skupín propagované a porovnať to, čo prinášajú ony s tým, čo dáva/umožňuje dobre fungujúca prirodzená rodina. Súťaží sa v štyroch kategóriách. Prvé dve sú  v literárnej tvorbe a sú určené pre študentov stredných škôl a žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, druhé dve sú vo výtvarnej tvorbe pre žiakov  1. -7. ročníka základných škôl.   Ocenenie tvorcov najúspešnejších prác sa uskutoční v rámci verejného kultúrno-spoločenského programu osláv Dňa rodiny v priebehu víkendov mesiaca máj v jednotlivých mestách, ktoré sa zapoja do projektu Deň rodiny 2013. 

Informácie k celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Rodina: …aby deti otcov mali, aby mali mamy!