2% pre členské organizácie FKI

2% pre členské organizácie FKI

Nakoľko nie sme v tomto roku prijímateľom podielu zo zaplatených daní z príjmu, našim priaznivcom odporúčame podporiť  členské organizácie Fóra kresťanských inštitúcií.

Vaše 2% odporúčame poukázať najmä týmto organizáciám:

Dom Quo Vadis

Dom Quo Vadis je členom FKI od roku 2012. Našou víziou je byť duchovným srdcom v centre mesta, miestom stretnutia a spoznania zdravej Cirkvi. Dom je prevádzokvaný cca 40 dobrovoľníkmi. Pre verejnosť je dobvovoľnícka kaviareň, miesto stretnutia, galéria a prednášková miestnosť so zaujímavými programami. 2% využijeme na zlepšenie prevádzky Domu Quo Vadis.

Viac informácii o DQV a možnosť podpory.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Monika Hricáková, riaditeľka

Liga pár páru

Liga pár páru je členom FKI od r.2008. Sme tu pre tých, ktorí predchádzajú počatiu, aj pre tých, čo chcú tehotenstvo dosiahnuť. Pre každého, kto chce rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní. Venujeme sa osvetovým, vzdelávacím aktivitám a poradenstvu v oblasti plánovaného rodičovstva, dojčenia a prirodzenej materskej starostlivosti.

2% plánujeme využiť na vydanie nových osvetových letákov a tlač 3.vydania vzdelávacej Príručky STM.

Tlačivá a kontaktné údaje k podpore LPP.

S vďakou

Jozef Predáč

OZ Centrum pre rodinu – Nitra

PREDSTAVENIE CPR

OZ Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého hlavným cieľom je podpora harmonickej rodiny, postavenej na celoživotnom manželskom zväzku muža a ženy. Pomáha rodinám, deťom, mládeži, či párom uvažujúcim o manželstve pri orientácii v etických a praktických otázkach ich každodenného života, pomáha im zmysluplne tráviť voľný čas, podporuje dobrovoľníctvo a vzbudzovanie záujmu o druhých a vytváranie komunity svojpomocných rodín. CPR svojimi aktivitami tiež podporuje ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

ČINNOSŤ:

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny organizuje v Nitre DEŇ RODINY, podieľa sa na projekte SÁRA (odbremeňovacia služba rodinám), organizuje BURZU ŠATSTVA (materiálna pomoc sociálne slabším rodinám), Vianočný charitatívny jarmok (finančná pomoc sociálne slabším rodinám z výťažku), MANŽELSKÚ BEDMINTONOVÚ LIGU (športové vyžitie manželov), LETNÝ RODINNÝ POBYT (oddych v spoločenstve viacerých rodín – 45 rodín)

Z pravidelných aktivít sú zaujímavé stretnutia mamičiek na materskej dovolenke (formácia, výmena skúseností), futbal otcov a synov (utužovanie vzájomných vzťahov), formácia snúbencov (pred vstupom do manželstva), modlitby otcov, rodín, manželské večery (obnova manželstva)…

Všetky tieto aktivity, či už výchovného, voľnočasového, sociálneho alebo charitatívneho charakteru, sú pre dnešnú rodinu, a tým aj spoločnosť, veľmi potrebné. Uzdravovanie spoločnosti musí totiž začať od jej najmenšej avšak najdôležitejšej bunky – RODINY.

VYUŽITIE 2%

2% tvoria veľmi významnú časť financovania, bez nich by bolo pre nás fungovanie takmer úplne paralyzované. Týmito finančnými prostriedkami pokrývame tak prevádzkové náklady (internet, telefóny), materiálno-technické zabezpečenie (spotrebný materiál, hračky, knihy a DVD do mediotéky, športové potreby, vstupenky, občerstvenie, materiálové náklady na rodinný pobyt), benefity pre členov, prevádzku haly na Klokočine v Nitre, v ktorom sa konajú rôzne aktivity, avšak našu nákladovú položku významne zaťažil.

Podporit nás mozete TU:

Dakujeme

S pozdravom Eva Smitalova

Klub mnohodetných rodín

V čom sa líšime? Vrcholí sezóna zbierania 2%. Každý tvrdí, že my sme tí správny, lebo podporujeme konkrétny cieľ, škôlku, chudobných, postihnutých.

My v Klube mnohodetných rodín nútime štát, aby konal to, čo je jeho povinnosť. Nepodporujeme škôlku, lebo to je povinnosťou štátu alebo samosprávy, chudobných, lebo to je povinnosťou dobrej sociálnej politiky, chorých, lebo platíme poistné a štát vyberá dane.

Okrem Klubu mnohodetných rodín sa nikto iný zo Slovenska súčasne neangažuje v rodinnej politike v priamej spolupráci s vládou, s parlamentom, v strešných medzinárodných organizáciách, s Komisiou EÚ, s Europarlamentom, v jeho pracovných skupinách, v Ekonomickom a sociálnom výbore OSN. Pripravujeme sa na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny v roku 2014.

Na čo potrebujeme financie? Na členské v medzinárodných organizáciách, na cestovné, na podporu pri spracovávaní pripomienok, návrhov, na obhajovanie politiky, ktorá podporuje rodiny a rodinných opatrovateľov.

Ak nás podporujete, je určitá možnosť nám venovať nie 2% ale 3%. Zavolajte +421 905380575, dozviete sa viac, je to možné len v spolupráci.

Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE