Deň zápasu za ľudské práva si v Bratislave pripomenú s biskupom z Ukrajiny

Deň zápasu za ľudské práva si v Bratislave pripomenú s biskupom z Ukrajiny

vladyka Milan ŠášikFórum kresťanských inštitúcií, ako hlavný organizátor spomienky na Sviečkovú manifestáciu, iniciovalo pozvanie ukrajinského biskupa na Slovensko. „Situácia na Ukrajine sa nás hlboko dotýka. Som preto veľmi rád, že biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie vladyka Milan Šášik, CM prijal pozvanie slovenských biskupov a FKI a príde na Slovensko,“ uviedol František Neupauer, predseda FKI. Zápas za ľudské práva bude hlavnou témou tohtoročnej spomienky 25. marca 2014 v Bratislave na 26. výročie manifestácie. Okrem verejného podujatia o 17:00 h na Hviezdoslavovom námestí bude súčasťou spomienky aj svätá omša v Katedrále svätého Martina o 18:00 h.

FKI v týchto dňoch iniciovalo i 2. ročník modlitieb za nástupcu apoštola Petra – Svätého Otca a na jeho úmysly. K modlitbe vďaky a chvály povzbudzuje svojich členov i všetkých veriacich (viac na www.fki.sk). Vladyka Šášik veľmi privítal túto iniciatívu. “Prosím, naozaj sa modlime so Svätým Otcom za mier v Ukrajine a vopred Vám ďakujem. Tohto roku máme Veľkú Noc – Paschu spolu podľa starého i nového kalendára. My, východní kresťania, dnes večer začíname Veľký pôst obradom odpustenia. Prosíme odpustenie a dávame odpustenie. Práve som sa vrátil z katedrály. Šírte prosbu o modlitbu, pošlite ju všetkým priateľom a známym. Posielam Vám na prehliadnutie krátky film z lúčenia so zabitými na Majdane v Kyjeve… S úctou + Milan,” napísal predsedovi FKI.

Rozlúčka so zabitými počas Majdanu

Foto: Wikipédia