Vďaka štedrosti darcov sa žiaci môžu tešiť z 13 251 školských pomôcok

Vďaka štedrosti darcov sa žiaci môžu tešiť z 13 251 školských pomôcok

Slovenská katolícka charita (SKCH) organizovala už po deviatykrát Zbierku školských pomôcok. V aktuálnom ročníku sa podarilo vyzbierať 13 251 školských potrieb, ktoré poputujú k deťom zo sociálne slabších rodín, do krízových centier a detských domovov na Slovensku. Žiaci tak dostanú šancu na plnohodnotné vzdelanie.

Najviac školských pomôcok sa vyzbieralo v Prešovskej eparchii, išlo o 5406 kusov.

Už začiatok augusta na východnom Slovensku naznačoval, že tento rok sa podarí vyzbierať štedrý počet školských pomôcok. Bolo to vďaka mladým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Spoločne s Gréckokatolíckou charitou v Prešove narátali začiatkom augusta 5000 školských pomôcok. „Škatule boli naplnené prevažne úplne novými písacími potrebami, farbičkami, zošitmi, pravítkami i peračníkmi a našlo sa aj zopár archívnych, ale stále zachovalých potrieb. Aj vďaka štedrosti mladých vystrojíme pomôckami desiatky žiakov do nového školského roka. Ďakujeme,” hovorí Silvia Hrabčáková z Gréckokatolíckej charity Prešov.

Darovať školské pomôcky bolo počas zbierky možné na 47 miestach po celom Slovensku.  Zbierku je možné podporiť aj finančným darom na čísle účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

Minulý rok vyzbierala Slovenská katolícka charita vyše 13 000 pomôcok.