Pripomenieme si 36. výročie Sviečkovej manifestácie

Pripomenieme si 36. výročie Sviečkovej manifestácie

Dvadsiateho piateho marca uplynie 36 rokov ako sa tisíce ľudí odvážne, iba so sviečkami v rukách, postavili za svoje práva a čelili brutálnej policajnej sile. Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z tajných a vtedajšou mocou prenasledovaných katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež úplné dodržiavanie občianskych práv. Tým táto manifestácia získala širší občiansky rozmer a stala sa zápasom o slobodu pre všetkých. Komunistický režim nebol schopný žiadneho dialógu a toto pokojné zhromaždenie veriacich sa snažil surovou ozbrojenou silou potlačiť.

Išlo o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Táto manifestácia bola jedným z predstupňov smerujúcich k zásadným spoločenským zmenám, ktoré začali u nás prebiehať o rok a pol neskôr.

Fórum kresťanských inštitúcií pomáha udržiavať v historickej pamäti národa spomienku na túto dôležitú udalosť. Motto “Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes.” nás na jednej strane povzbudzuje odvahou a zodpovednosťou účastníkov tejto manifestácie pred 36 rokmi a súčasne nám pripomína potrebu odvahy a zodpovednosti dnes.

V rámci duchovnej prípravy sme pripravili sme modlitbu, ktorú sa budeme modliť od 16. do 24. marca. Sme vďační, že text modlitby deviatnika schválil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Tohtoročný program začne v pondelok 25. marca svätou omšou v kostole Jezuitov o 18,00 hodine, ktorá bude v priamom prenose na rádiu Lumen. Celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Po svätej omši bude sviečkový sprievod z kostola ku pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa, kde bude aj slávnostný program. Moderátorom bude Štefan Bučko a o hudobný doprovod sa postará Peter Janků.

Súčasne sa v ten istý deň o 17,45 uskutoční aj sprievod z Rybného námestia s Korunkou Božieho milosrdenstva ku pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde sa uskutoční Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Dávame do pozornosti aj sprievodné podujatia. Od 16. do 31. marca  pri návšteve Múzea obetí komunizmu v Košiciach ponúknu návštevníkom osobitný odborný výklad o udalostiach Sviečkovej manifestácie.

Od 18. marca do 28. marca si budú môcť záujemcovia v Zichyho paláci v Bratislave pozrieť výstavu Ústavu pamäti národa “Sviečková manifestácia, 25. marec 1988.”  V nedeľu 24. marca bude otvorenie XVI. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. 

Plagát vo vyššej kvalite nájdete tu.