Na sviatok sv. Cyrila a Metoda (14. február) budú pri hrobe sv. Cyrila pútnici zo Slovenska

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda (14. február) budú pri hrobe sv. Cyrila pútnici zo Slovenska

Rím 2013V dňoch 8. až 15. februára sa bude konať  tradičná púť k hrobu sv. Cyrila do Ríma, ktorú organizačne a programovo zabezpečuje Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v spolupráci s Radou pre laické a apoštolské hnutia. Cieľom púte je duchovná obnova pri hrobe sv. Cyrila v Roku viery a príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu. “Dňa 14. februára si Cirkev na celom svete pripomína sviatok slovanských vierozvestcov, svätých  Cyrila a Metoda a práve z tohto dôvodu mesiac február bude mesiacom pútí k hrobu sv. Cyrila. Plný vďačnosti a veľkých očakávaní chceme tento čas obetovať za rímskeho biskupa, našich biskupov, no rovnako hľadať duchovnú posilu pre náš život v duchu obety pútnika a vo vzájomnom dialógu.” uviedol predseda FKI František Neupauer.

V programe púte organizovanej Fórom kresťanských inštitúcií a Radou pre laické a apoštolské hnutia je zaradené stretnutie s partnerskými organizáciami v Ríme, audiencia so sv. otcom, prijatie na diplomatickej pôde slovenských veľvyslanectiev, stretnutie so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, návšteva rádia Vatikán a ďalšie zaujímavé stretnutia.

Pre pútnikov, ktorý budú v tom čase v Ríme ako aj pre Slovákov v zahraničí dávame do pozornosti program spoločných slávení sv. omší a liturgií v čase nášho pobytu  vo Večnom meste.

12. február (utorok) – o 17.30 hod. – slávenie sv. Liturgie v Bazilike Santa Maria Magiorre, ktorú bude celebrovať otec biskup Peter Rusnák

13. február (streda) – sv. omša v Bazilike Santa Sabína na Popolcovú stredu, pri ktorej otec kardinál Tomko udelí  popolec sv. otcovi Benediktovi XVI.

14. február (štvrtok) – o 18.30 hod. – na sviatok sv. Cyrila a Metoda – slávnostná svätá omša v Bazilike sv. Klimenta, po ktorej bude nasledovať sprievod k hrobu sv. Cyrila a priateľské agapé.

Ak máte záujem pripojiť sa  k púti, ste vítaní.
Doprava: autobusom za 333 EUR na 6 dní v Ríme. Máme ešte voľných 10 miest. Suma zahŕňa dopravu, ubytovanie a raňajky. Cena nezahŕňa poistné, obedy a večere.
Odchod autobusu z Košíc bude dňa 8.2.2013 o 8.00 hod, ide Považím ( bude možnosť pristupovať po trase). Z Bratislavy je plánovaný odchod o 16.00 hod. Po ceste do Ríma bude zastávka v Siene.
Ubytovanie:  neďaleko Lateránu a Caracalových kúpeľov, v dvoj a trojposteľových izbách.

Prihlásiť sa je možné  telefonicky alebo vyplnením  elektronického formuláru.

V prípade otázok nás kontaktujte na 0903/982096.

Foto ilust.: flickr.com/dslrtravel.com