Každý deň omša za ochranu života

Každý deň omša za ochranu života

Každý deň omša za životV iniciatíve denných svätých omší na úmysel “za ochranu života” pokračuje od začiatku júla Banskobystrická diecéza. Z iniciatívy koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS, spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, bola na plenárnom zasadnutí KBS ešte v minulom roku odsúhlasená iniciatíva slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života. Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Rozpis bohoslužieb za život v Banskobystrickej diecéze – júl 2013

Dátum, Dekanát

1. 7. Banská Bystrica – Katedrála

2. 7. Banská Bystrica – Mesto

3. 7. Banská Štiavnica

4. 7. Bojnice

5. 7. Sv.Cyril a Metod BÚ

6. 7. Detva

7. 7. Nedeľa BÚ

8. 7. Krupina

9. 7. Levice

10. 7. Nová Baňa

11. 7. Partizánske

12. 7. Prievidza

13. 7. Slovenská Ľupča

14. 7. Nedeľa BÚ

15. 7. Šahy

16. 7. Turčianske Teplice

17. 7. Veľký Krtíš

18. 7. Zvolen

19. 7. Žiar nad Hronom

20. 7. Banská Bystrica – Katedrála

21. 7. Nedeľa BÚ

22. 7. Banská Bystrica – Mesto

23. 7. Banská Štiavnica

24. 7. Bojnice

25. 7. Detva

26. 7. Krupina

27. 7. Levice

28. 7. Nedeľa BÚ

29. 7. Nová Baňa

30. 7. Partizánske

31. 7. Prievidza

Zdroj: forumzivota.sk a bbdieceza.sk