Mimovládky hovorili o ľudských právach

Mimovládky hovorili o ľudských právach

Vo štvrtok 8. augusta 2013 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie odborníkov a zástupcov organizácií, ktoré sa okrem iného venujú viacerým ľudsko-právnym oblastiam. Počas rokovania sa zúčastnení dotkli aj aktuálneho problému, ktorý so sebou nesie pripravovaná Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

“Aj pri najlepšej vôli nemôžeme prijať a podporiť pripravovanú stratégiu,” uviedol František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií. “Krátky časový úsek na pripomienkovanie, zahmlené pojmy bez jasného významu, ako aj chýbajúce právne zakotvenie v slovenskom a medzinárodnom práve sú dôvodmi, ktoré nás nútia odmietnuť stratégiu vznikajúcu pod rezortom zahraničných vecí.” Prítomní ocenili, že sa mohli zapojiť do diskusie k návrhu počas workshopov, ktoré pripravilo ministerstvo. Budú presadzovať, aby diskusia na tému ľudských práv pokračovala a hľadal sa možný široký konsenzus do budúcnosti.