Rad Ľudovíta Štúra pre Jukla a Krčméryho

Rad Ľudovíta Štúra pre Jukla a Krčméryho

Štátne vyznamenanie pre 20 osobnostíPri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republik udelil prezident štátne vyznamenania 20 osobnostiam. Najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy bolo udelené aj Vladimírovi Juklovi in memoriam a Silvestrovi Krčmérymu, za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských. Za Jukla prevzal vyznamenanie jeho spolubrat, Mons. Ladislav Stromček, za Krčméryho jeho sestra Gabriela Špániková.

Obaja sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozvoj Cirkvi v období totality, za čo boli komunistickým režimom prenasledovaní.  Stáli pri zrode sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fatima a stoviek vysokoškolských krúžkov tajnej cirkvi na Slovensku. Spolu s kardinálom Jánom Chrizostomom Korcom boli označovaný za “generálov podzemnej cirkvi”. Kardinálovi Korcovi bolo rovnaké vyznamenanie udelené už v roku 1995.

O udelenie radu prezidenta požiadalo FKI listom z 30. mája 2012.

Foto: webnoviny.sk