Trnavský arcibiskup sa stretol s vedúcimi laických hnutí

Trnavský arcibiskup sa stretol s vedúcimi laických hnutí

TRNAVA 5. decembra 2014 – V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov laických hnutí, združení a spoločenstiev s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Fóra kresťanských inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 33 hnutí, združení a spoločenstiev, ktoré pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy.

Program začali svätou omšou v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorú celebroval predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS vladyka Peter Rusnák spolu s miestnym arcibiskupom Jánom Oroschom. Trnavský arcibiskup na začiatku svätej omše privítal prítomných a zdôraznil pred nimi význam laických hnutí pre život Cirkvi. Použil pritom myšlienky z príhovoru pápeža Benedikta XVI. počas poslednej návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme.

Vladyka Rusnák v homílii vyzdvihol dôležitosť napojenia jednotlivých spoločenstiev na miestnu farnosť. V súvislosti so začínajúcim sa Rokom zasväteného života označil hnutia a spoločenstvá aj ako miesta nových duchovných povolaní.

Po svätej omši pokračovalo stretnutie otvorenou diskusiou prítomných s arcibiskupom Jánom Oroschom, pri ktorej zástupcovia hnutí v krátkosti referovali o svojej službe a činnosti. Trnavský arcibiskup tiež ochotne odpovedal a reagoval na otázky a problémy jednotlivých hnutí a navrhol viacero riešení pre lepšiu spoluprácu laikov s kňazmi vo farnostiach. Zo stretnutia vzišiel aj návrh na vytvorenie Arcidiecéznej rady pre laikov. Pracovné popoludnie zakončili prítomní spoločnou modlitbou večerných chvál.

informoval Michal Koricina

Prevzaté z: abu.sk