V Bratislave sa konala posledná rozlúčka s Rudolfom Čavojským

V Bratislave sa konala posledná rozlúčka s Rudolfom Čavojským

Pohreb Rudolfa ČavojskéhoRodina, priatelia a známi sa dnes rozlúčili s Rudolfom Čavojským, ktorý sa aktívne podieľal na znovuobnovení činnosti Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov. Zomrel 4. decembra 2013 vo veku 83 rokov. Zádušnú svätú omšu za zosnulého celebroval Mons. Ján Formánek, penitenciár Katedrály sv. Martina v Bratislave.

Nádej na znovuobnovenie činnosti Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov sa ukázala až po páde „železnej opony.“ Vytvoril sa prípravný výbor na znovuobnovenie činnosti Združenia, v ktorom bol doktor Čavojský výkonným tajomníkom. Nepoľavil v aktivitách ani pri obnovení jeho činnosti. Mimoriadnu úlohu zohral pri rokovaniach s dekanom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. Vladimírom Krčmérym. Na základe vzájomnej spolupráce Združenia a Trnavskej univerzity bolo zorganizované doplnkové štúdium sociálnej práce. Okrem prednášok, ktoré Rudolf Čavojský prednášal na doplnkovom štúdiu podieľal sa na propagácii sociálneho učenia Cirkvi na seminároch usporiadaných pri príležitosti začiatku a konca doplnkového štúdia a na stretnutiach pri vytváraní pracovných skupín Združenia v rámci farností. Na seminároch pre absolventov štúdia zdôrazňoval duchovné a mravné vedenie zamestnancov, upozorňoval na ochranu ich oprávnených záujmov a práv, solidaritu a pomoc v prípadoch sociálnej núdze a šírenie týchto ideí vo farnostiach, z ktorých absolventi pochádzali. Rudolf Čavojský sa aktívne podieľal na nadviazaní spolupráce Združenia so Sociálnou akadémiou, s Ústredím katolíckej inteligencie, Nezávislými kresťanskými odbormi, Katolíckou pracujúcou mládežou a Fórom kresťanských inštitúcií (FKI), uviedol na stránke FKI Karol Dubovan, čestný predseda Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov.

Mons. Ján Formánek vychádzal v homílii z evanjelia, v ktorej si prítomní “vypočuli kalvársku drámu”. Tí, čo boli pod krížom, boli presvedčení že Ježišova kauza skončila. Ježiš však nekončí svoj život na Kalvárii. My veriaci môžeme aj pri smrti, keď sa nám zdá, že všetko končí, hovoriť o radosti, hovoriť o živote. Marta zmaturovala a verejne vyznala áno ja som uverila ze ty si Boží syn. Rudko Čavojský bol boží muž, bol to muž viery. Vo svetle viery žil myslel a pracoval a znášal krivdy, a potom aj chorobu. To svetlo a príklad, ktorý tu zanechávaš bude tu. (…) Dobrovoľne a s láskou ako právnik riešil problémy bratov a sestier, ale aj spoločenstiev a cirkevných inštitúcií, pomáhal, koľko sa dalo, uviedol v homílii hlavný celebrant.

V závere na neho spomínal Anton Srholec. On ako statočný veriaci človek, keď bola šliapaná sloboda a demokracia, neváhal a poctivo stál svojím osobným svedectvom, a patrí do tej skupiny vyše 70 000 mužov a žien, ktorí boli , vyšetrovaní, zavretí a potrestaní, povedal Srholec. V mene FKI a Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov sa poďakoval František Neupauer.

Fotografie