Poďakovanie Vladimírovi Juklovi SF

Poďakovanie Vladimírovi Juklovi SF

Vladimír Jukl prijíma gratulácie k 78. narodeninám od Františka Neupauera
Vladimír Jukl prijíma gratulácie k 87. narodeninám od Františka Neupauera (25. apríla 2012)

Od 1. maja, teda dňa, keď zomrel Vladimír Jukl sa stretávajú (nie len) mladí ľudia o 21. hodine pri pamätníku Sviečkovej manifestácie v Bratislave. “Je to prejav našej vďaky voči osobnosti Vladimíra Jukla. Modlitbou a vďakou chceme vyjadriť, to čo sa nás dotýka a súvisí so životom a dielom Vladimíra Jukla. Priliehavajšie by to snáď vyjadrilo len zvolanie: Santo subito!” uviedol iniciátor stretnutí František Neupauer. Stretnutie ma výsostne modlitbový ráz – modlia sa modlitbu sv. ruženca a zapália sviece. “Prosíme o duchovné zjednotenie aj v ďalších spoločenstvách na Slovensku,” doplnil Neupauer.

Vaše kondolencie, vďaky a spomienky

(kondolencie priebežne dopĺňame, radené sú chronologicky od najnovších)

Drazí, nepoznal jsem zesnulého spolubratra osobně, dověděl jsem se však o něm,když jsem byl za bratří komunistů ve vyhnanství jako lékař v Záhorí.Vděčně ho vzývejme jako přímluvce za  jednotu katolické církve in Christomariaque v rozbouřené louži střední Evropy. Vzpomenu opakovaně v mešní intenci.

Nehodný služebník Boží otec Klimakos

….nepoznal som kňaza Vladimíra Jukla pred jeho odchodom na večnosť, až teraz. Jeho život, bolo to, čo mi chýbalo, vo viere v charakterného človeka kresťana, ktorý svoj život obetoval pravde až do konca,..už som prestával veriť, že aj my Slováci takého máme. Moje vnútorne rozhovory s Pánom Ježišom, v ktorých som mu odovzdával svoje rozčarovanie a sklamanie, stratu vo vieru v pravého slovenského kresťana – akési žiarivé svetlo s ohľadom na predošlú dobu ako i dnešnú politickú situáciu, som dostal zas odpoveď a mohutný a silný impulz do ďalšieho života, ktorý mi hádam vydrží až do konca {mám 39}, a páter Vladímir takto prináša aj po smrti dobré ovocie, jeho zrno padlo do dobrej pôdy. Chcel som len povedať, že ĎAKUJEM !!!! Santo subito !!!
p.s. ďakujem Ježiš.

František Gabriel

Nech Pán oslávi o. Vladimíra Jukla a dá mu večnú radosť v Svojej prítomnosti. Som vdačná Bohu, že nám daroval o. Vlada Jukla – vzácnu osobnosť. Spolu so Silvom Krčmérym sú pre mňa veľkým vzorom vo vernosti Bohu, v stálosti vo viere, v múdrosti v Duchu Svätom, v láskavosti voči bratom a sestrám.

Žiaľ, v súčasnosti veľa ľudí – aj z radov veriacich! nepoznajú o. Vlada Jukla. Verím, že na Slovensku dobehneme zameškané, a doceníme túto veľkú osobnosť.

Eva Guldanová

Kristov kňaz

 V tichosti a v pokore
V obete vlastných snov
Navzdory zlu rinčiacemu okovou
S pečaťou v srdci Zažitého Krista
Zapálil si v dušiach
Pravému Svetlu priestor

Lýdia Miklošová

S úctou a vďakou spomíname

Marta Smaržíková, Michalovce

Hela Svätá, Michalovce

rodina Miklošova, Pusté Čemerné

 Milý Vladimír Jukl,

stretli sme sa iba pár krát počas mojich štúdií na MFF UK.
Spomínam si, ako sme čakali pod Mostom SNP na autobus do Záhorskej Bystrice. Spolu s mladými študentmi sme počas pôstneho obdobia išli do Marianky na krížovú cestu. Bol si tam s nami. Vidím Tvoju usmiatu tvár.
Inokedy si nám ukazoval svoju aktovku, v ktorej si mal stále zbalené všetko potrebné.
Zaujímavá bola aj cesta z Tvojho bytu dolu do Mlynskej Doliny, na internát, tmavou uličkou.
Bol si pre mňa a aj mnohých, vtedy mladých študentov, vzorom statočnosti.
Dnes mám už svoju rodinu a s hrdosťou rozprávam deťom o tom, že sme sa stretli.
Pomáhaj nám, dobrý Bože, aby to stretnutie nebolo posledné.

Blanka Farkašová (Hužovičová)

Mali by sme sa modliť ZA VLADA? Áno, v prvom okamihu prekvapenia o Vladovej smrti nás to napadlo. Hneď. Patrí sa nezabúdať na modlitbu za našich blízkych. Ale čoskoro na to nás napadlo, že by sme sa skôr mali modliť k VLADOVI. Ak je totiž niečo takmer isté, tak to, že Vlado je v nebi u toho Otca, ktorého vôľu celý život statočne, skromne, ale dôsledne plnil. Celý život žil pre Neho a pre nás. Dúfame, že pre nás bude k dispozícii i naďalej. V tom nebi, kam nám odišiel. Preto prosím, milý Vlado, buď s nami aj ďalej, veď nás tak, ako doteraz a pomáhaj nám tak, ako po celý čas, čo sme mohli byť s Tebou tu na Zemi.

Marián a Jana Dragúňovci

Za zosnulého kňaza Vladimíra som už odslúžil svätú omšu. Nech mu náš dobrotivý Pán dá nebo.
(z kondolenčného list Danielovi Bédimu, predstavenému Spoločenstva Fatima)

Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup

Vážení a milí priatelia!

S Vladom Juklom som sa nikdy nestretol, napriek tomu – aj vďaka môjmu otcovi MUDr. Ladislavovi Kvasničkovi, ktorý bol sekundantom MUDr. Nuewirtha a študentským členom Rodiny prof. Kolakoviča – viem o jeho kňazskej aj ľudskej misii dosť na to, aby som sa hlboko sklonil pred jeho nehynúcou pamiatkou. Dostať v mladom veku 14 rokov väzenia za nič, to si naša generácia nevie ani predstaviť. Zostať verný Bohu a nepodpísať nič, ani v ťažkých podmienkach fyzickej trýzne a bolesti, to je výkon porovnateľný azda len s utrpením Krista. Slovensko je po jeho odchode chudobnejšie o silný príklad rezistencie na brachiálne formy moci. Na druhej strane získava mocného orodovníka za mučeníkov viery, ktorých tak veľmi potrebuje súčasná doba. Nech Pán žehná takýchto verných generálov nepodkúpnej viery.

Dr. Marián Kvasnička

Ďakujem Ti,milý Vlado, za úplnosť Tvojej lásky k Bohu a k cirkvi

Anita

Otec Vladimír Jukl alebo jednoducho “starký”, ako mi dovolil volať ho, mal tie najnebeskejšie oči, aké som kedy videla. Pri pohľade do nich som pochopila, čo znamenajú slová: “Keď nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.” Jeho oči vyjadrovali jeho vnútro. Boli priezračne čisté, detsky radostné a dokonca im nechýbala ani tá iskra, ktorú zvyknú mať v očiach deti predtým, než im ju šedosť života zastrie. S tou iskrou komentoval moje kuchárske pokusy ako: “Je to jedlé,” s tou iskrou mi prišiel oznámiť, keď mi niečo priháralo: “Andrejka, myslím, že ten hrniec trpí.” Jemnosť a humor, ktoré boli prítomné v týchto situáciách sú tým, čo si na tomto vzácnom Človeku budem vždy pamätať.

Andrea Mikolášiková

Vďaka Vám, pán Jukl, za jasný celoživotný príklad a vzor ako žiť kresťanstvo aj a najmä v ťažkých obdobiach života.

Martin Toman

Prezident SR poslal smútočný list bratislavskému arcibiskupovi monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému v súvislosti s úmrtím katolíckeho kňaza Vladimíra Jukla.

Vaša Excelencia,

dôstojný pán arcibiskup,

s hlbokým pohnutím som prijal smutnú správu o skone obetavého, skromného kňaza, mučeníka z obdobia päťdesiatych rokov. Z čias zápasov o „vieru“ o náboženský život. Mnoho rokov prežil, naplnený vierou v tvrdých väzenských podmienkach len preto, že medzi vysokoškolskou mládežou organizoval podzemnú cirkev, púte veriacich, demonštrácie za náboženskú slobodu a slobodu svedomia. Svoju oddanosť kňazskému poslaniu aktívne, obetavo prejavoval v rokoch Novembra.

Za všetko dobré, čo v živote urobil pre národ i pre toho, a najmä najbiednejšieho, vyslovujem zosnulému kňazovi Vladimírovi Juklovi úprimné poďakovanie a pokojné odpočinutie v slovenskej zemi.

S úctou k zosnulému

Ivan Gašparovič

Zdroj: TK KBS

Milý Vlado,
predovšetkým ďakujeme Bohu za teba, veľkého apoštola 20. storočia.
Spolu so Silvom Krčmérym ste boli pre nás a pre Slovensko novým stelesnením sv. Cyrila a Metoda.
Ďakujeme za horlivú snahu za Božiu vec, za Kristov model malých spoločenstiev na Slovensku – za spoločenstvo detí, mládeže a študentov, rodín, pracujúcich…
Prosíme, oroduj za nás a za rozvoj malých spoločenstiev a Kristovho ducha v nich.
Radi sa pripájame k hlasu: Santo subito!

Karol a Laura Husárovci, Bratislava

Dovoľte z príležitosti úmrtia dp. Jukla vysloviť úprimnú sústrasť a vysloviť poďakovanie za všetko, čo v živote vykonal a prekonal. Zostáva v našich spomienkach a modlitbách. Nech odpočíva v pokoji nášho Pána, Amen.

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., poslanec Trnavského samosprávneho kraja

Drahý brat Vladko, ďakujem Ti za počiatočnú formáciu ako kovertitke počas mojich vysokoškolských štúdií v Bratislave.
Spolu s bratom Silvom ste nám vysvetľovali pravdy viery, uvádzali ste nás do svätého Písma, kresťanskej filozofie. Absolvovali sme veľa pekných výletov. Škoda, že som pekné fotografie musela kvôli domovým prehliadkam spáliť Nech Ti Pán odmení tvoju ochotu, lásku a angažovanosť večnou láskou a dobrom vo svojom Kráľovstve.

Mária- Irma D., Poprad

Keď vystúpal Pastier
na Golgotu,
získal – Učiteľovu hodnotu.

pútnnik Dano s rodinou, Žilina

Ďakujeme Pánovi za obetavý a príkladný život nášho Vladka Jukla a tiež za to všetko dobro a radosť, ktorú sme pri stretnutiach s ním dostali. Bude nam chýbat…
Modlíme sa, aby nám Pán dal čím viac takých dobrých a svatých kňazov ako bol on.
S úctou a vďakou spomínajú

Anna a Klaudius Kosnacovci

Ujo Vlado, ďakujem.

Anka Přibilová, rod. Madlová

 
TICHÁ ROZLÚČKA
so zomrelým otcom Vladimírom Juklom
 
Potichu
akoby tajne
dotĺklo srdce
            pokorné
            no nepoddajné
aj nebesá sú
zdá sa
ticho
nehlučne slávia
príchod bojovníka
čo nezľakol sa mreží
a žil
akoby nežil pre iné
než pre ne

a tak stíchli
a tep sa zrýchlil
len nám
aj my sme boli nebom
o ktoré sa bil
aj bál
a stál
aj keď sedel
v rozpore s vedou
vedel deliť
srdce
v súlade s vierou
meniť chlieb
            a víno
ako chlap vynosiť
život…

raz daroval mi
            kríž
a ja ho dodnes
            nesiem
až k brehom tejto piesne
                        na rozlúčku
a tu ho
            ako spurný syn
sadím k vode
            len taký holý
                        drevený
nie
nechýba korpus
ten pre svoje deti
vlastným srdcom
v tichu ukul
otec
Vladimír Jukl

Ondrej Štyrák

Odvaha, vernosť, láska. Tieto tri vlastnosti mi napadnú pri mene Vlada Jukla zo Spoločenstva Fatima (pôvodne nazývaného ako Spoločenstvo aktuálnych služieb), ktorému Fórum kresťanských inštitúcii medzi prvými udelilo svoje čestné členstvo. Vidím v ňom odvážneho mladého muža, ktorého skoro zastrelili počas SNP i starca, ktorý zdolával (nie len ako vášnivý turista) i tie najťažšie prekážky vytrvalo, pokojne. Bol verný túžbe stať sa kňazom a rovnako verne vykonával i svoju prácu. Zlata medaila za prínos pre slovenskú vedu v oblasti matematiky hovorí za všetko. Božia láska z neho žiarila. “Nehovorili sme o Bohu, len tak sme sa zhovárali, no toto stretnutie s Vladom bolo pre mňa najväčší zážitok v živote.” povedala mi nedávno jedna pani.
“Odvaha, vernosť, láska,” tri atribúty muža, ktorý nás predišiel do večnosti. Daj nám síl, otec Vladimír, vnášať ich do života a žiť.

František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií

(kondolenčný list Danielovi Bédimu, predstavenému Spoločenstva Fatima)
 

Vážený bratře,

dovolte, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast ve chvíli bolesti z odchodu Vašeho duchovního bratra RNDr. Vladimíra Jukla.

Rád a s úctou vzpomínám na různá setkání s ním a to už z doby totality. Při mši svaté prosím Pána, aby naplnil jeho víru a dopřál mu patřit tváří v tvář na toho, kterého poznával po celý život jen vírou, aby jej odměnil za vše, co dobrého vykonal v životě z lásky, aby mu dopřál účast na nebeské liturgii.

Prosím i za Vás všechny ve společenství, ke kterému patřil od počátku jako spoluzakladatel, aby sám Pán byl Vaší útěchou, aby upevnil Vaši víru v život věčný a naději na shledání v domově u Otce, aby Vás sám táhl ke svatosti potřebné pro radost v nebi.

Zůstávám ve spojení modlitby

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a predseda Českej biskupskej konferencie

 
Veríme, že si už v Dome svojho Otca. Ďakujeme za všetko.

Emil a Božena Kováčikovci

Milý Vladko,
svojim autentickým žitím viery si nám priblížil a ukázal aký je milosrdný Otec.
Počas duchovného vedenia Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov si nás usmerňoval ako pomáhať robotníkom, zamestnancom pri budovaní vlastného Združenia a vzájomnej pomoci podľa katolíckej sociálnej náuky Cirkvi.
S úctou a vďakou

Karol Dubovan, čestný predseda Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov

Milý Vlado!
Viem, že toto nečítaš tak, ako my, ktorí čakáme na prechod do večnosti. Čítaš to ináč.
Voľakedy dávno, ešte za komunizmu si išiel svojou Fiatkou okolo nás, lebo si býval neďaleko. Zastavil si sa a spýtal, či nechcem luster. Dal si mi ho a ja som potom zavesil na plafón, keď som dostaval našu spálňu.
Luster visí do dnes. Zakaždým, keď ho večer zapálim, myslel som na teba.
Zvláštne, nedávno sa na ňom vypálila jedna zo žiaroviek. Skončila, doslúžila.
Milý Vlado, prihováraj sa za nás, keď si už tu doslúžil, aby si mohol vidieť nášho Pána zoči voči.

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín

S pohnutím som prijala správu, že dp. Vladimír Jukl odišiel od nás na večnosť. Na druhej strane ma teší životný príklad tohto kňaza, ktorého som mala možnosť trochu aj osobne spoznať. Veľmi prosím, aby sme nepremárnili šancu vyzdvihnúť tohto skromného kňaza, ako sa len dá (santo subito:-)!!! Nech odpočíva v Božom pokoji, ale tiež nech prosí za nás.

Alexandra Tomečková

Drahý Vlado,
ďakujem Ti za duchovné vedenie a zainteresovanie do vedenia stredoškolskej mládeže počas 12 rokov pred rokom 1998. Ešte stále čerpám z Tvojich požehnaní. Oroduj za slovenskú mládež, terajšie naše deti u našeho nebeského otca. Nech Ti dá Pán večný život.

Roman Ďurikovič

Vďaka za všetko, čo spravil pre nás, veriacich na Slovensku, počas totalitného režimu. Za inšpiráciu a obetu podporenú životom hlbokého kresťana. Za osobné stretnutia a dodanie odvahy v ťažkých časoch. RIP.

Vladimír Ďurikovič

S RNDr. Vladimírom Juklom som sa zoznámil ako vysokoškolák v roku 1973. Bol som členom jedného z krúžkov, ktoré vtedy fungovali na Prírodovedeckej fakulte UK. RNDr. Jukl už vtedy nepracoval na fakulte, ale bol sekretárom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov JSMF). Dostalo sa mi tej pocty, že mi ponúkol, aby som mu pomáhal ako študentská pomocná sila. Pamätám si, ako som ho navštevoval v sídle JSMF na Gorkého ulici. Kontrolovali sme evidenčné karty členov JSMF, počúvali Vatikánsky rozhlas a diskutovali. V pamäti mi utkvela svätá omša v jeho byte v Slávičom údolí, kde som miništroval vtedy o. biskupovi Korcovi. S úctou sa skláňam pred jeho dielom a prosím ho o príhovor za nás všetkých v jeho novej vlasti.

Peter Mach

Na nebi je nová hviezda Vladimír Jukl človek obety, spoločenstva a modlitby. Za všetko co si pre mladých aj pre rodiny urobil zo srdca ďakujeme.

Gerhard Weag,Prezident Live AID

Stanislava Hlebova, riaditeľka Live AID International

Príjmite úprimnú účasť na odchode otca Vladimíra Jukla. Teraz ho už máme v nebi.
  
On bol pri zrode Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku a iniciátorom diania, ktoré doteraz trvá ako celoslovenské večeradlá dvakrát do roka, vždy na inom mieste Slovenska. Tentoraz to bolo 28. – 30. apríla v Bratislave, a on práve zomrel 1. mája – nasledujúci deň, keď sa v Bratislave konala práve kňazská časť tohto večeradla.
  
Bolo to takto:
V r. 1984 jeden pražský kňaz, otec Stanislav, zapožičal do Bratislavy “modrú knihu” Mariánskeho kňazského hnutia s názvom “Panna Mária kňazom, svojím najmilším synom” v češtine, samizdatového prevedenia. Aj mne ju ponúkli na tri dni, no nechcela som sa ňou dať vyrušiť, lebo som sa konečne dostala k tomu, aby som mohla dokončiť niečo, čo som dodnes nedokončila. A navyše zháňka za “posolstvami” mi skôr vadila. Keď som tú knihu mala vrátiť, aspoň som do nej pozrela – a nemôžem povedať, že ma oslovila, skôr nejaké výhrady by som bola vedela mať. Ale neviem ako, len mi bolo jasné, že toto nemôžem nechať tak. Teda som ju cez noc načítala do magnetofónu, aby som ju ráno mohla vrátiť.
Zo záznamu som ju potom v slovenčine preklepala rovno na cyklostylové blany, zároveň pod tým aj na ormigové a ešte niekoľko kópií na papier pri jednom písaní.
Ja som s tým nič viac nemienila robiť, chcela som ju dať len tým vylúčeným bohoslovcom za hladovku, ktorým som sa vtedy venovala. Totiž jedna veta z tej knihy, že “s tymito zdeptanými a pošliapanými synmi začnem svoje víťazstvo” mi ukázala pohľad na nich.
Jeden z tých kópiových exemplárov mal možnosť vidieť otec Stanislav, tá rýchlosť ho prekvapila. Mal o tom rozhovor s otcom Juklom, že by sa s tým malo niečo robiť. Keď som išla navštíviť bohoslovcov, čo museli nastúpiť na vojenčinu – podávali ich čo najďalej – na všetky strany od Prahy, vtedy som v Prahe stretla aj o. Stanislava. Hovoril mi o svojom rozhovore s V. Juklom, aby som za ním zašla, že mieni v tomto niečo robiť.
Otec Jukl vtedy stanovil termín stretnutia v tej veci na 15. február 1985. Určil, aby sme my pripravili miesto, on osloví vhodných kňazov. Mali sme vtedy práve dokončenú chatu neďaleko Šaštína (na Tomkoch), ktorú ešte ŚTB nemohla mať v sledovaní, ešte sa tam nič nedialo.
Aj ja som pozvala nejakých kňazov, cez tých bohoslovcov som mala kontakty v každej diecéze. No bola vtedy veľká zimná kalamita, tak prišli len nemnohí. A Vladimírovi Juklovi v tom čase zomierala mamička, tak sa tomu nemohol venovať a z jeho strany neprišiel nikto. Kňazi sa dohodli, že o pol roka sa stretnú znova. A odvtedy pokračujú celoslovenské večeradlá dva razy do roka podnes.
Až po páde komunizmu som sa dozvedela, že on je kňazom. Vtedy sa ma pýtal Silvo Krčméry, či som vedela, že bol kňazom. Keď som povedala, že nie, akoby sa trochu uspokojil a priznal, že ani on to nevedel. Bol z toho veľmi až rozrušený, že ani jemu, tak blízkemu spolupracovníkovi, to nepriznal. Pri takom stupni utajenia mi bolo jasné, prečo nikdy na večeradlo neprišiel, no jeho miesto v odštartovaní MKH na Slovensku je nezastupiteľné.
Ostatné celoslovenské večeradlo bolo teraz v Bratislave, v sobotu a v nedeľu bol program pre laikov, v nedeľu večer a v pondelok, 30. apríla, v posledný deň jeho pozemského života, bolo stretnutie kňazov.

Alžbeta Vojtková, responsabile za laikov MKH na Slovensku, tajomníčka Združenia Máriina doba

Ďakujem otcovi Vladimírovi Juklovi za všetko, čo urobil pre slobodu tejto krajiny. Nech odpočíva v pokoji a oroduje za nás.

Pavol Lajčiak

Patrila som začiatkom 80-tych rokov k tým vysokoškolákom, ktorí sa pravidelne stretávali ako členovia podzemnej cirkvi Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Veľa krát sme počúvali povzbudivé slová vdp. Vladka Jukla. Som vďačná za tieto krásne chvíle prežité a prežiarené jeho duchom. Teraz, keď si ho Pán povolal k sebe, nech mu udelí večnú slávu vo svojom kráľovstve spolu s nebeskou matkou Pannou Máriou. Odpočívaj v pokoji, drahý Vladko.

Milka Hanusová (rod. Oravcová)

Vďaku “generálovi tajnej cirkvi” Vladimírovi Juklovi  na svojej stránke vyjadruje aj Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan.

Peter Marosz, Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan

Vážený pán Jukl,
už len z toho mála, čo o Vás viem, ste pre mňa veľkým vzorom.
My – mladí Slováci – potrebujeme ľudí, ktorí (pre)žili svoj život ako Vy.
Ďakujem Vám, že v ťažkých chvíľach sa môžem povzbudiť Vašim príkladom.
Ďakujem Vladimír Jukl.

Andrej Makovník

Síce som poznal Vladimíra Jukla len z medií, bol on i jeho slová pre mňa inšpiráciou a povzbudením. Ďakujem Bohu za to, že nám daroval tohto človeka a Vladimírovi Juklovi za jeho odvahu, pokoru a životný príklad.

Igor Bartak

Milý Vladimír,
Ďakujem Ti v mene Kresťanskodemokratického hnutia i za seba a svoju rodinu za úžasný príklad horlivej služby spoločnému Dobru, láskavého osobného spoločenstva na ceste k slobode a pozdvihnutiu človeka, národa, Slovenska, Cirkvi k univerzalite Božieho plánu a Prozreteľnosti.
Je mi ľúto, že oficiálna reprezentácia Slovenskej republiky nedozrela za Tvojho života k primeranej úcte voči Tvojmu prínosu pre slobodu a demokratickú perspektívu Slovenska. Verím, že ovocie Tvojej služby, obety a inšpirácie bude prichádzať aj v nových generáciách. Nech Ti je milosrdný Pán tou najväčšou a večnou odmenou!
S úctou

Ján Figeľ

Úprimnú sústrasť k úmrtiu Vladimíra Jukla. Za zosnulého Vlada Jukla sme sa modlili svätý ruženec deň po jeho smrti 2. mája o 11.20 pred svätou omšou v Katedrále sv.Martina v Bratislave, kde dlhé roky slúžil sväté omše a bolo tam prítomné dosť veľké množstvo ľudí.

Alexander Nagy, farnosť sv. Martina, Bratislava

Moje poďakovanie patrí vdp. Vladimírovi Juklovi za všetko čo pre Cirkev, svet i Slovensko vykonal. Nech odpočíva v pokoji.

Jozef Liday

Ako môžete pridať Vašu kondolenciu, vďaku alebo spomienku

Spoločenstvo Fatima v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, ktorých bol Vladimír Jukl členom, zriadili mailovú adresu: dakujeme@fki.sk, na ktorú môžu tí, ktorí poznali Vladimíra Jukla, písať poďakovania, poslať fotografie, kondolencie. (poštou: Fórum kresťanských inštitúcií, Gorkého 15, 811 01 Bratislava).

Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v utorok 8. mája o 12.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Vladimír Jukl bude pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí vedľa svojich príbuzných.

http://www.postoy.sk/dobias-kolakovicovci