Púť hnutí a združení  k hrobu sv. Cyrila 13. – 19. februára

Púť hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila 13. – 19. februára

RADA PRE LAICKÉ A APOŠTOLSKÉ HNUTIA A FÓRUM KRESŤANSKÝCH INŠTITÚCIÍ V SPOLUPRÁCI S VEĽVYSLANECTVOM SR PRI SVÄTEJ  STOLICI

 A SLOVENSKOU REDAKCIOU VATIKÁNSKEHO ROZHLASU

V TERMÍNE  13.2.2015 -19.2.2015

PÚŤ HNUTÍ A ZDRUŽENÍ DO BENÁTOK A K HROBU SV. CYRILA DO RÍMA

Predbežný program púte:

 13. februára – piatok

4.30  – odchod z Bratislavy z parkoviska za športovou halou (Trnavská, Bajkalská)
14.30 – príchod do Benátok, kde sa odohrala dišputa s tzv. trojjazyčníkmi, ktorí odsudzovali sloviensku liurgiu

17.00– duchovná obnova s arcibiskupom  Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné Cirkvi
23.30 – odchod do Ríma, noc v autobuse

14. februára – sobota

V ranných hodinách príchod do Ríma. Návšteva Baziliky sv. Pavla
Ubytovanie
Popoludní
2. časť duchovnej obnovy  s arcibiskupom  Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné Cirkvi
Spoločná účasť na sv. omši pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila a Metoda v bazilike sv. Klementa a na procesii k hrobu sv. Cyrila (pešia vzdialenosť od ubytovania)

15. februára – nedeľa

Dopoludnia: účasť na sv. omši so Svätým Otcom a novovymenovanými kardinálmi
12.00 – Anjel Pána so Svätým Otcom
Prehliadka pamiatok Ríma

16. februára – pondelok

Svätá omša v Bazilike sv. Petra a návšteva Baziliky sv. Petra
Návšteva slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu (predbežný návrh)
Prehliadka pamiatok Ríma
3. časť duchovnej obnovy  s arcibiskupom  Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné Cirkvi

17. februára  – utorok

Svätá  omša v Santa Maria Magiore
Stretnutie s Mons. Stanisławom Ryłkom, predsedom  Pápežskej rady pre laikov (predbežný návrh)
Prehliadka pamiatok Ríma
 Návšteva veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a stretnutie s krajanmi (predbežný návrh)
Večerný Rím

18. februára  – Popolcová streda

Dopoludnia účasť na audiencii  so Svätým Otcom
Popoludní  účasť na obradoch v bazilike Santa Sabina
Večer odchod na Slovensko, pravidelné hygienické prestávky –  noc v autobuse

19. februára – štvrtok

Príchod do Bratislavy v dopoludňajších hodinách 

Doprava: luxusný klimatizovaný autobus 

Ubytovanie :  v centre Ríma

Cena:  320 Eur

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, vstupy do mesta, diaľničné a cestné poplatky, parkoviská, 4x ubytovanie, 4x raňajky, sprievodcovské služby, insolventnosť CK, príspevky na sv. omše v bazilikách, cestovný lístok na mestskú dopravu v Ríme

Púť zabezpečuje CK AWERTOUR.

Informácie : info@fki.sk