FKI v parlamente: Kolokvium Ekonomická kríza v Európe a rodina

FKI v parlamente: Kolokvium Ekonomická kríza v Európe a rodina

Rodina - drevený reliéf, NR SR - trakt výborov, zdroj: nrsr.sk
Rodina - drevený reliéf, NR SR - trakt výborov, zdroj: nrsr.sk

Pri príležitosti 8. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie a Svetového dňa rodiny (15. máj) sa pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického uskutoční kolokvium Ekonomická kríza v Európe a rodina. Kolokvium sa bude konať vo štvrtok 24. mája 2012 od 9.00 do 13.00 hod v kinosále Národnej rady SR na Námestí A. Dubčeka 1, t.j. v hlavnej budove.

Cieľom kolokvia je v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády formulovať aktuálne námety a riešenia pre rodinu a rodinnú politiku. Počas kolokvia vystúpia podpredsedovia NR SR, predstavitelia štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, zástupcovia tretieho sektora a odbornej verejnosti

Kolokvium organizuje Fórum kresťanských inštitúcií spoločne so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Nadáciou Konráda Adenauera, Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a ďalšími prorodinnými organizáciami.