List guvernérovi NBS

List guvernérovi NBS

Foto: ilustračné, webnoviny.skV pondelok 3. decembra 2012 predseda FKI František Neupauer adresoval guvernérovi Národnej banky Slovenska list nasledovného znenia:

Vážený pán guvernér,

Fórum kresťanských inštitúcií, združujúce 32 združení na Slovensku, vyjadruje poďakovanie za to, že Banková rada NBS sa vrátila k pôvodnému návrhu 2-eurovej mince, ktorá má byť vydaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Znepokojilo nás, že Banková rada NBS svojím pôvodným rozhodnutím v duchu pseudotolerancie zatienila duchovný i kultúrny odkaz misie bratov zo Solúna, keď vyhovela námietkam len dvoch krajín EÚ bez toho, aby sa pokúsila obhajovať slovenskú kultúrnu, historickú i duchovnú identitu. Zarazilo nás najmä odôvodnenie NBS, keď sa ako argument pre „náboženskú neutralitu“ grafického návrhu uvádzal čl. 22 Charty základných práv EÚ, ktorý znie: „Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.“ Teda článok, ktorý výslovne chráni rešpektovanie rozmanitosti sa použil na zdôvodnenie zamedzenia rozmanitosti. Veľmi „lacno“ sa ustúpilo sekulárnemu diktátu snažiacemu sa o potlačenie symbolov kresťanstva, hoci právo Únie hovorí niečo iné. Pripomíname, že takéto konanie môže vzbudzovať nedôveru a averziu voči Únii, hoci v tomto prípade išlo o prispôsobenie sa SR námietke iba dvoch členských štátov.

Veríme, že návrat k pôvodnému návrhu a jeho odkazu bude inšpiratívny aj pri iných rozhodovacích procesoch, na ktorých sa Banková rada NBS bude podieľať v budúcnosti.

V tejto súvislosti, si Vás, vážený pán guvernér, ako najvyššieho predstaviteľa NBS, dovoľujme požiadať, aby ste sa zasadili o neprijatie návrhu navrhovanej série eurobankoviek „Európa“. Podľa dostupných informácií má byť grafické spracovanie budúcich eurobankoviek založené na motívoch gréckej antickej mytológie s dominanciou unášanej nahej bohyne Európy na bielom býkovi – premenenom Zeusovi. Grécka mytológia predstavuje staré pohanské náboženstvo, ktoré nemá žiadnu významnú historickú, kultúrnu ani ideovú relevanciu voči vývoju súčasnej Európy. Iba – ak by bolo cieľom vyjadriť vytláčanie kresťanstva a jeho nahrádzanie pohanskou mytológiou…

Pre inšpiráciu si dovolíme vyjadriť názor, že súčasná séria eurobankoviek „veky a štýly“ reprodukujúca historické okná a brány výstižne symbolizuje otvorenosť Európskej únie. Myslíme si, že nová séria s vyššou úrovňou ochranných prvkov by mohla obsahom nadviazať na túto sériu. Krásnych a inšpiratívnych okien a brán má Európa dosť. Ak by bola predsa len vôľa urobiť celkom novú sériu, bolo by veľmi vhodné zobraziť hlavné osobnosti európskeho integračného procesu počínajúc Winstonom Churchilom, prípadne už Richardom N. Coudenhove-Kalergim, pokračujúc Robertom Schumanom, Konradom Adenauerom atď. Pre identitu Európy, ktorá je v súčasnosti taká zneistená, by toto znamenalo iste podstatne viac ako stará grécka mytológia!

So želaním úspechov pri práci pre dobro Slovenska i všetkých občanov Európskej Únie, s úctou

Mgr. František Neupauer, PhD.,

predseda Fóra kresťanských inštitúcií

na vedomie
prezident SR Ivan Gašparovič
predseda NR SR Pavol Paška
predseda vlády SR Róbert Fico
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák
minister financií Peter Kažimír
členovia Bankovej rady
predsedovia parlamentných politických strán
predseda Európskej komisie
predseda Európskej rady
predseda Európskeho parlamentu
 

Foto: ilustračné, webnoviny.sk