Vyhlásenie: Hazard je nebezpečné zlo!

Vyhlásenie: Hazard je nebezpečné zlo!

Foto: ilustračné, fotopedia.comFórum kresťanských inštitúcií, združujúce 32 organizácií, dôrazne apeluje na poslancov NR SR, aby neprijali navrhovaný zákon o hazardných hrách. Viaceré naše členské organizácie poznajú zo svojej činnosti zlo, ktoré prináša jednotlivcom, rodinám i širšiemu okoliu hráčska vášeň – gambling. Nemá zmysel opakovať všeobecne známe dôvody o vážnom narúšaní osobnosti, o finančnom zruinovaní rodín, o raste kriminality atď.

Múdry a zodpovedný zákonodarca majúci na zreteli dobro svojich občanov, sa snaží vytvárať podmienky, ktoré minimalizujú možnosti na šírenie sa tohto zla. Navrhovaný zákon de facto zväzuje samosprávam ruky. Umožňuje úzkemu okruhu tzv. podnikateľov profitovať na ľudskej slabosti a biede. Spoločnosť ako celok tým veľmi trpí a stráca.

Poslanci NR SR, neprijímajte zákon, ktorý je proti občanom tejto krajiny.

Fórum kresťanských inštitúcii, Bratislava, 3. december 2012

Vyhlásnia ďalších organizácií:

Foto: ilustračné, fotopedia.com