Dialóg s kardinálom Korcom

Dialóg s kardinálom Korcom

Stretnutie s kardinálom KorcomDňa 10. decembra 2012 otca kardinála Jána Ch. Korca v Nitre navštívili František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií  a Stanislav Labjak, spolupracovník otca kardinála z čias komunizmu. Otec kardinál vyzdvihol list FKI guvernérovi NBS a povzbudil predsedu FKI v tejto činnosti. Zároveň sa zaujímal aj o činnosť pamäťových inštitúcií. „Ja som nebol disident, ja som len obhajoval Cirkev,“ povedal skromne otec kardinál o svojom zápase o slobodu a povzbudil aj prítomných, aby sa nebáli čeliť zlobe. Symbolicky sa dané stretnutie uskutočnilo práve v Svetový deň ľudských práv. „Otec Ján, ako sme ho dôverne nazývali v čase totality, bol a je pre mňa mužom ľudskosti a vernosti. Vyžaruje z neho svedectvo ducha a nádeje,“ odnášal si zo stretnutia Stanislav Labjak.

V poslednej z publikácii venovanej súhrnnému dielu otca kardinála Korca napísal literárny vedec prof. Július Pašteka s obdivom: „Mali by sme si vážiť svojho Korca, ako inde si vážia svojho Lipperta, svojho Chestertona, svojho Papiniho.“ Vyzdvihol jeho ojedinelosť a jedinečnosť – súzvuk veľkej cirkevnej a kultúrnej osobnosti. Bolo veľkým vyznamenaním pre mlčiaci cirkev na Slovensku to, že sv. otec Pavol VI. odovzdal svoje biskupské insígnie prenasledovanému tajnému biskupovi Korcovi. Jeho život je pretkávaný vernosťou odkazu vierozvestcov, Cirkvi a Svätému Otcovi.

„To najväčšie, čo si zo stretnutia nesieme je požehnanie pre nás i naše rodiny. A to nám nikto nemôže vziať.“ uviedol predseda FKI František Neupauer. „V duchu vďačnosti za otca kardinála sa chceme zjednotiť s priateľmi i veriacimi na Slovensku v modlitbe Deviatnika k Božskému Srdcu za Cirkev na Slovensku, aby srdcia plné vďačnosti boli otvorené pre pokánie, odpustenie, a príchod Lásky na svet.“ Deviatnik sa modlíme od piatku 14. decembra 2012.