Veľtrh sociálnych aktivít v Nitre zviditeľnil neviditeľných

Veľtrh sociálnych aktivít v Nitre zviditeľnil neviditeľných

Veľtrh sociálnych aktivítV utorok 14. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (17. október) sa vo vstupnom vestibule OC Galéria Mlyny konal 9. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorom sa predstavilo 20 organizácií angažujúcich sa v sociálno-charitatívnej oblasti.

Podujatie malo za cieľ zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou, sa snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť.

V úvode Veľtrhu prítomných privítala predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová a vyzdvihla obetavú prácu všetkých organizácií, ktorá je viac poslaním, ako zamestnaním. Prítomným sa tiež prihovoril aj viceprimátor J. Vančo a o. biskup Viliam Judák. V príhovore povedal: „ Ďakujem všetkým prítomným, ktorý často v náročných podmienkach pracujú pre dobro ostatných. Práca pre druhých je poslaním každého kresťana ako to vo svojej encyklike „Deus caritas est“ napísal pápež Benedikt XVI.“

Program začal piesňami a’cappella zoskupením Close Harmony Friends, ktoré sa striedali s rozhovormi so zástupcami jednotlivých organizácií. Na záver nám štandardné a latinskoamerické tance zatancovali mladí tanečníci z Akadémie pohybu a umenia.

Veľtrh mal ambíciu osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. Formou panelovej prezentácie sa predstavili viaceré organizácie a aktivity, ktoré podávajú pomocnú ruku tým, ktorí nedokážu riešiť svoju situáciu: osamelým starým ľuďom, rodinám v núdzi, opusteným matkám s deťmi, ľuďom s postihnutím, v rómskych komunitách, bezdomovcom, či humanitárnu pomoc, ktorá smeruje do najbiednejších krajín sveta.

Kontakt: Petra Bajlová, 0905 685418